آموزش گرامر انگلیسیدسته‌بندی نشده

اموزش فعل زمان حال انگلیسی

انواع فعل زمان حال انگلیسی رو می تونید اینجا یاد بگیرید !

شاید اساسی ترین نکته در یادگیری زبان، شناختن انواع فعل و استفاده صحیح و کاربردی از آن ها باشد. به طور کلی در انگلیسی سه زمان گذشته، حال و آینده وجود دارند که به ترتیب Past Tense ، Present Tense و Future Tense نامیده می شوند. نکته ی طلایی درک تمام افعال (verb tenses) نمودار زیر می باشد.

انواع فعل انگلیسی

برای فهمیدن تمامی افعال در زمان های مختلف نمودار را در نظر می گیریم. این نمودار از گذشته تا آینده کشیده شده است و وقایع مربوط به حال را در وسط آن نمایش می دهیم.

انواع فعل های انگلیسی در زمان حال Present Tense

زمان حال انگلیسی برای توضیح اتفاقاتی که در حال می افتند استفاده می شود و یا اتفاقاتی که ادامه دار هستند. در زمان حال چهار فعل مهم داریم که به این صورت توضیح می دهیم:

  • Simple Present
  • Present Continuous
  • Present Perfect
  • Present Perfect Continuous

آموزش فعل های زمان حال انگلیسی با مثال

  • حال ساده (Simple Present)

جان راننده ی اتوبوس است اما الان خواب است. یعنی او مشغول راندن اتوبوس نیست. حال ساده مخصوص الان نیست بلکه درباره چیزها به طور کلی صحبت می کند.

     “.He drives a bus”فعل زمان حال انگلیسی

.drive, work, do, etc

I / We / You / They
.drives, works, does, etc

He / She / It

 

  • زمان حال استمراری (Present Continuous)

حال استمراری انگلیسی

امیلی در ماشینش است و به سر کار می رود. او در حال رانندگی کردن به طرف محل کارش است.

زمان حال استمراری برای وقتی استفاده می شود که شما در بینابین انجام کاری هستید. کاری که از قبل آن را شروع کرده اید و هنوز تمام نشده است.

بخوانید
ایلتس چیست ؟

driving

working

doing

(am (I’m

I

(is (He’s

He / She / It

(are (We’re

We / You / They

  • حال کامل (Present Perfect)

حال کامل انگلیسی

تام به دنبال کلیدش می گردد اما آن را پیدا نمی کند. او کلیدش را گم کرده است. Has lost his key یعنی آن را گم کرده و هنوز نیافته است.

finished

lost

done

been, etc.

have I / We / You / They
has

He / She / It

 

  • حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

حال کامل استمراری

برای فعالیتی که به تازگی یا همین چند وقت پیش تمام شده باشد از حال کامل استمراری استفاده می کنیم. این فعالیت به زمان حال ارتباط دارد.

doing

waiting

.playing, etc

 

been

have I / We / You / They
has

He / She / It

 

آزمون آنلاین انگلیسی قواعد زمان حال

1)    ! I’m tired. I …… to bed now. Good night
go went am going Have gone
2)   . Ann ………. German very well
speaks have spoken speak Is speaking
3)   . Water ………. at 100 degree Celsius
boil is boiling boils Boiling
4)   . Jim is on holiday. He ……… to Italy
has gone goes is going went
5)   . I saw Tom yesterday but I ………… him today
haven’t seen haven’t been seeing don’t see see
6)   . We started waiting for the bus 20 minutes ago. We’re still waiting now. We ………… for 20 minutes
have waited have been waiting waited are waiting
7)   ? Have you ever ………. to California
gone been going went go
8)   ? I ………. for Christine. Do you know where she is
have looked am looking looked Look
9)   ? I never ………. Coffee
drinks drink have been drinking Drank
10)  ? Are you going to the bank?  No, I’ve already ……….. to the bank
go been going gone Went

 

بخوانید
آموزش فعل زمان اینده future tense انگلیسی
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن