آموزش زبان ترکی استانبولی از ابتدا رایگان + ویدیو صدا و عکس (گام به گام)

آموزش زمان گذشته در ترکی استانبولی با مثال و تمرین+ تصویر

آموزش زمان گذشته در ترکی استانبولی، انشالله که دروس قبل را مطالعه کردید و مفید واقع شده باشد لیست دورس قبل را از لینک آموزش زبان ترکی استانبولی می توانید مشاهده کنید. زمان گذشته در ترکی استانبولی یکی از ساده ترین گرامرهای زبان ترکی استانبولی است که پس از زمان حال ساده آموزش داده می شود، یادگیری این گرامر ضروری است زیرا در مکالمات روزمره بسیار استفاده می شود. به ویژه زمان گذشته ساده در ترکی استانبولی برای بیان اتفاقات گذشته بسیار کاربردی است.

انواع زمان گذشته مانند گذشته ساده در ترکی استانبولی، زمان گذشته استمراری در ترکی استانبولی، از گرامرهای پرکاربرد در چدول صرف افعال ترکی است. زمان ها در ترکی نیز مانند زمان فارسی به گذشته، حال و آینده تقسم بندی می شوند.

زمان گذشته در ترکی استانبولی

اولین زمانی که در زبان ترکی استانبولی توضیح دادیم زمان حال ساده در زبان ترکی استانبولی بود.اکنون می خواهیم زمان گذشته ساده در زبان ترکی استانبولی را آموزش دهیم . زمان گذشته ساده در زبان ترکی استانبولی زمانی به کار می رود که اتفاقی در گذشته رخ داده باشد واز قوع آن اطمینان داشته باشیم این زمان کاربردی مشابه زمان گذشته در زبان فارسی دارد.

این زمان ر ترکی استانبولی کاربرد بسیار ی دارد.پس به آموزش زمان گذشته ساده در ترکی استانبولی در این مقاله توجه کنید .

و فراموش نکنید برای یاد گیری گرامر گذشته ساده در ترکی استانبولی باید تکرار و تمرین داشته باشید .

قبل از اینکه زمان گذشته ساده در زبان ترکی استانبولی را توضیح دهیم به نحوه بدست آوردن ریشه فعل در زبان ترکی استانبولی دقت کنید. البته این مطلب در درس هفتم آموزش زمان حال ساده در زبان ترکی استانبولی مراجعه کنید.

تصویر_ 1

بدست آوردن ریشه فعل در زبان ترکی استانبولی

در زبان ترکی استانبولی افعال با پسوند mek یا  mak همراه هستند بديهي است افعالي كه ريشه ي آن ها  به حروف نرم ختم می شود،پسوند mek و افعالي كه  ريشه ي انها به حروف خشن ختم می شوند پسوند mak مي گيرند.

به جدول صرف افعال ترکی در زیر که چند نمونه از افعال را نشان  می دهند توجه کنید.

ترجمه فارسی

افعال در ترکی استانبولی

خواندن

Okumak

نوشتن

Yazmak
تکالیف انجام دادن

Ödev yapmak

صحبت کردن

Konuşmak
توضیح دادن

Anlatmak

درس خواندن

Ders çalışmak
پرسیدن

Sormak

نقاشی کردن

Çizmek
باز کردن -روشن کردن

Açmak

تلفظ افعال در ترکی استانبولی در فایل صوتی زیر

در زبان ترکی استانبولی با حذف دو پسوند  mak و mek ریشه فعل بدست می آید.

زمان گذشته ساده در زبان ترکی استانبولی با فرمول

برای ساختن زمان گذشته ساده درزبان ترکی استانبولی بعد از ریشه فعل + شناسه گذشته + پسوند مرتبط با هر شخص(پسوند شخصی) را در آن زمان اضافه می کنیم.

فرمول ساخت گذشته ساده در ترکی استانبولی

تصویر_4

پسوند های شخصی زمان گذشته ساده

با پسوند های زمان گذشته ساده درزبان ترکی استانبولی در تصویر زیر آشنا شویم.

پسوند های شخصی زمان گذشنه ساده

-k

Biz -m

ben

Niz/Nız/nuz/Nüz

siz -n

sen

Lar/ ler

onlar

o

صرف زمان گذشته ساده فعل çekmek با ترجمه

کشیدیم Çekdik Biz کشیدم Çekdim ben
کشیدین Çekdiniz siz کشیدی Çekdin sen
کشیدند Çekdiler onlar کشید Çekdi o

نکته :اگر آخرین حرف بن فعل، یکی از حروف ç / f / h / k/ s /ş / t / p بود، حرف d در پسوند به t تبدیل می‌شود (tı / ti / tu / tü) . بعد از پسوند هم شناسه را می‌آوریم

مثال:صرف فعل Gitmek

ترجمه فارسی

فعل گذشته ساه فاعل ترجمه فارسی

فعل گذشته ساه

فاعل

رفتیم

Gittik Biz رفتم gittim

ben

رفتید

Gittiniz

siz رفتی Gittin

sen

رفتند

Gittiler onlar رفت Gitti

o

تمرینات مربوط به زمان گذشته ساده در زبان ترکی استانبولی

تمرین اول : فعل Gelmek  را در زمان گذشته ساده درزبان ترکی استانبولی صرف کنید.

کلمه ها

زبان ترکی

Türkçe امروز

Bugü

وجود ندارد

Yok وجود دارد / هست

Var

ریاضی

Matematik فردا

Yarın

خواهش می کنم

Rica ederim زبان انگلیسی

İngilizce

تصوی_ر 9

نکته : 

var : به معنای هست، وجود دارد، حضور دارد.
yok :
 به تنهایی به معنای نه و یا خیر است، اما درجمله به معنای “نیست، وجود ندارد” می باشد.

مثال

آیا در خانه قالی هست ؟

Evde halı var mı?

 آقا ی علی هست؟

Ali bey var mı?

آشنایی با کلمات پرکاربرد در ترکی استانبولی

تصویر ترکی 11

ترکی استانبولی ترجمه فارسی
مریض به ترکی استانبولی / بیمار Hasta
دارو به ترکی استانبولی İlaç
آمبولانس به ترکی Ambulans
پرستار Hemşireh
دکتر به ترکی Doktor
نسخه به زبان ترکی استانبولی Reçete
آمپول به ترکی İğne
سرم Serum
بیمارستان Hastane
داروخانه (داروخانه به ترکی) Eczane

فایل صوتی کلمات پر کاربرد در ترکی استانبولی

نکات تکمیلی زمان گذشته در ترکی استانبولی

1. اصطلاحات جایگزین:

 • به جای “زمان گذشته ساده” می‌توانید از “زمان گذشته مشخص” یا “Belirli Geçmiş Zaman” استفاده کنید.
 • به جای “زمان گذشته نقلی” می‌توانید از “زمان گذشته نا‌مشخص” یا “Belirsiz Geçmiş Zaman” استفاده کنید.

2. تمایز ظریف:

 • در زبان ترکی استانبولی، دو نوع زمان گذشته وجود دارد:
  • گذشته ساده: برای فعالی که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است.
  • گذشته التزامی: برای فعالی که در گذشته اتفاق افتاده و هنوز ادامه دارد یا اثر آن باقی است.

3. قواعد منحصربه‌فرد:

 • برخی فعل‌ها در زمان گذشته، قواعد خاص خود را دارند.
 • برای مثال، فعل “gitmek” (رفتن) در زمان گذشته به صورت “gittim” می‌شود، نه “gitdi”.

4. منابع مفید:

 • کتاب “Yabancılar için Türkçe Dilbilgisi” (گرامر ترکی برای خارجی‌ها)
 • وبسایت “Türkçe Öğreniyorum” (ترکی یاد می‌گیرم)
 • کانال‌های یوتیوب “Easy Turkish” و “Learn Turkish with TurkishClass101.com”

5. تمرین و تکرار:

 • بهترین راه برای یادگیری زمان گذشته در ترکی استانبولی، تمرین و تکرار است.
 • می‌توانید از کتاب‌های درسی، تمارین آنلاین و یا صحبت با یک فرد ترک زبان برای تمرین استفاده کنید.

6. اصطلاحات عامیانه:

 • در زبان ترکی استانبولی، اصطلاحات عامیانه زیادی برای زمان گذشته وجود دارد.
 • یادگیری این اصطلاحات می‌تواند به شما کمک کند تا در مکالمات روزمره روان‌تر صحبت کنید.

7. نقش زمان گذشته در داستان‌نویسی:

 • زمان گذشته نقش مهمی در داستان‌نویسی دارد.
 • با یادگیری زمان گذشته، می‌توانید داستان‌های خود را به زبان ترکی استانبولی بنویسید.

8. تفاوت‌های گویشی:

 • در گویش‌های مختلف زبان ترکی استانبولی، ممکن است نحوه بیان زمان گذشته کمی متفاوت باشد.
 • برای مثال، در گویش استانبولی، فعل “gelmek” (آمدن) در زمان گذشته به صورت “geldim” می‌شود، اما در گویش آذربایجانی به صورت “gəldim” می‌شود.

 

 • به جای “زمان گذشته ساده” می‌توانید از “زمان گذشته مشخص” یا “Belirli Geçmiş Zaman” استفاده کنید.
 • به جای “زمان گذشته نقلی” می‌توانید از “زمان گذشته نا‌مشخص” یا “Belirsiz Geçmiş Zaman” استفاده کنید.

2. تمایز ظریف:

 • در زبان ترکی استانبولی، دو نوع زمان گذشته وجود دارد:
  • گذشته ساده: برای فعالی که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است.
  • گذشته التزامی: برای فعالی که در گذشته اتفاق افتاده و هنوز ادامه دارد یا اثر آن باقی است.

3. قواعد منحصربه‌فرد:

 • برخی فعل‌ها در زمان گذشته، قواعد خاص خود را دارند.
 • برای مثال، فعل “gitmek” (رفتن) در زمان گذشته به صورت “gittim” می‌شود، نه “gitdi”.

4. منابع مفید:

 • کتاب “Yabancılar için Türkçe Dilbilgisi” (گرامر ترکی برای خارجی‌ها)
 • وبسایت “Türkçe Öğreniyorum” (ترکی یاد می‌گیرم)
 • کانال‌های یوتیوب “Easy Turkish” و “Learn Turkish with TurkishClass101.com”

5. تمرین و تکرار:

 • بهترین راه برای یادگیری زمان گذشته در ترکی استانبولی، تمرین و تکرار است.
 • می‌توانید از کتاب‌های درسی، تمارین آنلاین و یا صحبت با یک فرد ترک زبان برای تمرین استفاده کنید.

6. اصطلاحات عامیانه:

 • در زبان ترکی استانبولی، اصطلاحات عامیانه زیادی برای زمان گذشته وجود دارد.
 • یادگیری این اصطلاحات می‌تواند به شما کمک کند تا در مکالمات روزمره روان‌تر صحبت کنید.

7. نقش زمان گذشته در داستان‌نویسی:

 • زمان گذشته نقش مهمی در داستان‌نویسی دارد.
 • با یادگیری زمان گذشته، می‌توانید داستان‌های خود را به زبان ترکی استانبولی بنویسید.

8. تفاوت‌های گویشی:

 • در گویش‌های مختلف زبان ترکی استانبولی، ممکن است نحوه بیان زمان گذشته کمی متفاوت باشد.
 • برای مثال، در گویش استانبولی، فعل “gelmek” (آمدن) در زمان گذشته به صورت “geldim” می‌شود، اما در گویش آذربایجانی به صورت “gəldim” می‌شود.
4.3/5 - (15 امتیاز)
موسسه گاما

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
واتساپ و تلفن آموزشگاه زبان‌های خارجی
×