آموزش رایگان آیلتسآموزش زبان انگلیسی از پایه رایگان (صفر تا صد )

آموزش 4 نوع فعل زمان آینده future tense انگلیسی : مثال + آزمون

انواع فعل زمان اینده انگلیسی رو میتونید اینجا کامل یاد بگیرید!

موسسه گاما آموزشگاه برگزیده 1401

در مطالب قبلی انواع فعل های زمان گذشته و حال را بررسی کردیم. افعال زمان حال را به چهار گروه simple present ، present continuous، present perfect و present perfect continuous و افعال زمان گذشته را به چهار گروه simple past، past continuous، past perfect و past perfect continuous تقسیم کردیم.

اکنون می خواهیم افعال زمان آینده (Future Tense) را بررسی کنیم. افعال زمان آینده چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتاده اند را توصیف می کنند. افعال زمان آینده در قسمت راست نمودار زیر قرار می گیرند.

انواع فعل انگلیسی

انواع فعل های انگلیسی در زمان آینده Future Tense

در زمان آینده چهار فعل مهم داریم که به این صورت توضیح می دهیم:

  • Simple Future
  • Future Continuous
  • Future Perfect
  • Future Perfect Continuous

1-آینده ساده (Simple Future) در انگلیسی

اموزش فعل زمان اینده انگلیسی

.I feel hungry. I think I’ll have something to eat

اگر در حالی که داریم صحبت می کنیم، تصمیم به انجام کاری بگیریم از آینده ساده استفاده میکنیم.

Start

Worked

Eat

Do

write

 

Will

I

We / You / They

He / She / It

 

2-زمان آینده استمراری (Future Continuous) در انگلیسی

 فعل زمان اینده انگلیسی

“I’m going on holiday on Saturday. This time next week I’ll be lying on a beach.”

زمان آینده استمراری “I will be doing something.” یعنی در یک زمان مشخص در آینده شما در بینابین تنجام کاری خواهید بود.

playing

doing

working, etc

 

Be

 

Will

I, He, She, It

We, You, They

 

3-آینده کامل (Future Perfect) در انگلیسی

اموزش فعل زمان اینده انگلیسی

.I will have spent all my money by this time next year

زمان آینده کامل برای وقتی استفاده می شود که یک کار در زمانی مشخص در آینده کاملا انجام شده باشد.

gone

seen

finished etc

 

have

 

will

I / We / You / They

He / She / It

 

4-آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous) در انگلیسی

اموزش فعل اینده انگلیسی

“.At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes”

زمان آینده کامل استمراری برای نشان دادن اینکه چیزی تا یک زمان مشخص در آینده ادامه میابد، استفاده می شود.

doing

working

playing etc

 

been

 

have

 

 

will

I / We / You / They

He / She / It

پاسخ آزمون افعال زمان گذشته

لینک آزمون افعال زمان گذشته

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3 1 1 2 3 4 3 3 4 3

 آزمون آنلاین انگلیسی قواعد زمان آینده

1)  . Don’t call me between 7 and 8. We ………… dinner then
Are having Will be having have Don’t have
2)   . Ted and Amy …….. married for 24 years
are Are going to be Have been Had been
3)  . That bag looks heavy. I ………… you with it
Don’t help helped Will help help
4)   .This plate is very hot. If you touch it, you ………… yourself
Will birn Have been burnt Burnt Have been burning
5)   . It’s raining. Don’t go out. You ……….. wet
Will get Have got Are getting Won’t be getting
6)   . Jill has been away a long time. When she returns, she ……… a lot of changes
Will have found Is finding Will find finds
7)   . On Thursday, I ………….. you for a week
Will have been knowing Will have known Have known Will know
8)   .When I turn thirty, I ……………. piano for twenty-one years
Have played Will have been playing Will be playing Are playing
9)   . She ……………….. dinner by the afternoon
Will cook Cooked cooks Will have cooked
10) . You ………. the answer by post
Will be getting gets get Will get

 

3.2/5 - (17 امتیاز)
تبلیغ در سایت بهترین آموزشگاه ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
ثبت نام کلاس آیلتس!
ثبت نام کلاس آیلتس موسسه گاما
سلام! سوالات خود در مورد کلاس آیلتس را در WhatsApp بپرسید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم