آموزش زبان ترکی استانبولی از ابتدا رایگان + ویدیو صدا و عکس (گام به گام)

پسوند های مهم در زبان ترکی استانبولی

یکی از تفاوت های زبان ترکی استانبولی با زبان فارسی در نحوه استفاده از پسوندها است ، پسوندها در زبان ترکی استانبولی به انتهای کلمه ها یا واژه ها می چسبند به عنوان مثال حروف اضافه در ، از ، تا و…. به صورت پسوند به انتهای واژه ها می چسبند که در ادامه با برخی از مهم ترین پسوند ها در زبان ترکی استانبولی آشنا می شویم.

تصویر_1

 پسوند مفعولی مناسب در زبان ترکی استانبولی

پسوند مفعولی در زبان ترکی استانبولی یکی از چهار پسوندi , ı , u , ü می باشد که با توجه به آخرین حرف صداردار کلمه استفاده می شوند.

اگر آخرین حرف صدادار واژه a, ı باشد پسوند   ı استفاده می شود.

اگر آخرین حرف صدادار واژه e, i باشد پسوند   i استفاده می شود.

اگر آخرین حرف صدادار واژه o, u باشد پسوند  u استفاده می شود.

اگر آخرین حرف صدادار واژه ö, ü باشد پسوند  ü استفاده می شود.

تصویر_3

مثال :

تصویر_12

نکته :در کلمه هایی که به حرف صدادار ختم می شوند پسوند های مفعولی -yı/-yi /-yu /-yü مي‌باشند در واقع یک y میانجی برای اینکه دو حرف صدا دار پشت سر هم قرار نگیرند قبل از پسوند مفعولی قرار می گیرد.

تصویر_ 4

به مثال های زیر در جمله ها توجه کنید و فایل صوتی تلفظ جملات را گوش دهید.

تصویر _

نکته : پسوند مفعولی پس از پسوندهاي ملكي سوم شخص مفرد و جمع به صورت nı/-ni /-nu /-nü- مي‌باشد یعنی یک n میانجی برای اینکه دو حرف صدا دار پشت سر هم قرار نگیرند قبل از پسوند مفعولی قرار می گیرد.

تصویر _ 6

نکته : حروف ç-k-p-t بین دو حرف صدادار به c- ğ-b-d تبدیل می‌شود.

مثال :

تصویر_7

ضمایر شخصی و پسوند مفعولی بامثال

تصویر_8

نکته : در حالت مفرد ضمایر اشاره n میانجی بین پسوند مفعولی و ضمیر قرار می گیرد.

ضمایر اشاره مکانی و پسوند مفعولی با مثال و ترجمهتصویر_9

پسوند یا حرف اضافه (از) در زبان ترکی استانبولی

حرف اضافه “از” با افزودن پسوند denیاdanبه آخر کلمات ساخته می شوند. اگر آخرین حرف صدادار کلمه i ، ü ، e یا öباشد پسوند آخر den خواهد بود. اگر آخرین حرف صدادار کلمه a ،ı، u، o باشد پسوند dan را خواهد بود.

مثال : 

تصویر_10

مثال در جمله :

                      من از این راه آمدم                                      Ben bu yoldan geldim
از یک تا ده بشمار                                          Birden onacak sana

پسوند یا حرف اضافه (به) در زبان ترکی استانبولی

حرف اضافه (به) با افزودن e یاaبه آخر کلمات ساخته می شوند. اگر آخرین حرف صدادار کلمه i ، ü ، e یا öباشد e استفاده می کنیم. اگر آخرین حرف صدادار کلمهa ،ı، u، oباشد a استفاده می کنیم.

مثال:

تصویر_11

مثال در جمله:

Kara bakiyorum
                                                                                    دارم به برف نگاه می کنم
bankaya
                                                                                    به بانک
                من به بان می روم                                     Ben bankaya gidiyoru

نکته :اگر صدای آخر کلمه خود جزو حروف صدادار باشد در ساخت مفعول حرف ماینجی y قبل از a و یا e قرار می گیرد.( ye , ya)

مثال :

ضمایر شخصی و حرف اضافه به درترکی استانبولی باترجمه

تصویر _13

توجه:همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید در اول شخص و دوم شخص مفرد اتصال پسوند به ضمیر بی‌قاعده است .

نکته :گاهی پسوند‌های (e , a , ye , ya) نیز به معنی “برای” می‌باشند.

مثال:

این را برای تو خریدم                                                            .Bunu sana aldım

برای ورود به دانشگاه درس می‌خوانم                . Üniversiteye girmeye okuyorum

برای ماشین یک اسپری جدید خریدم               .Arabaya yeni bir sprey satın aldım

پسوند (برای) به زبان ترکی استانبولی

این پسوند به اسم نمی‌چسبد . فقط یک فرم دارد و بعد از اسم می‌آید. و یکی از پسوند های مهم در زبان ترکی استانبولی

مثال :

تصویر_ 14

شکل جدید پسوند (با) در زبان ترکی استانبولی

فرم قدیمی پسوند (با) در زبان ترکی استانبولی ile می باشد

به عنوان مثال:

با بیمارستان                                                       Hastane ile

با دست                                                                  el ile

 اما در فرم های جدید (le , la , yle , yla)

اگر آخرین حرف صدادار کلمه خشن (a , ı , o , u) باشد پسوند la می آید اگر آخرین حرف صدادار کلمه نرم (e , i , ö , ü) باشد پسوند le می آید.

نکته : اگر کلمه به حرف صدادار ختم شود یک y میانجی نیز می گیرد.

مثال:

تصویر_ 16

6 تا از مشاغل را با هم به زبان ترکی استانبولی یاد خواهیم گرفت .

تصویر_15

مکالمه

تصویر _17

مشاغل_2

رای آموزش زبان ترکی استانبولی همواره با ما همراه باشید.

موسسه گاما آموزشگاه برگزیده سال موسسه گاما شیراز

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *