آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

گرامر about در زبان انگلیسی: کاربردها + ✅ 📚 تفاوت با around

در ادامه سری مقاله های آموزش گام به گام زبان انگلیسی با مطلب جدیدی برای معرفی گرامر about در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.

می توان در دو نقش متفاوت about را در جمله های انگلیسی مشاهده کرد. وابسته به نقشش در جمله مفهوم انتقالی مورد نظر نیز متفاوت خواهد بود.

گرامر about : در نقش حرف اضافه

در نقش یک حرف اضافه about به معنای “درباره” می باشد: زمانی که بخواهیم بگوییم چیزی مرتبط با موضوع یا فرد خاصی است.

I was thinking about you.

داشتم به تو (درباره تو) فکر می کردم.

The book is about troubles of love in the modern world.

کتاب درباره دردسرهای عشق در دنیای مدرن است.

about

نکته مهم: زمانی که بخواهیم درباره محوریت و موضوع اصلی چیزی به خصوص محتوای کتاب ها و مقاله ها و موارد مشابه صحبت کنیم می توان علاوه بر about از حرف اضافه on نیز استفاده کرد. در چنین حالتی هر دو تقریبا معنای مشابهی را انتقال می دهند به جز اینکه on لحنی رسمی تر دارد و به نوشته ای حرفه ای تر با جزئیات بیشتر اشاره می کند.

His new article is about Jane Austen.

His new article is on Jane Austen.

مقاله جدیدش درباره جین آستن است.

گرامر about : در نقش قید

در نقش یک قید about برای اشاره به زمان، تعداد یا مقدار به کار می رود. به معنای “در حدود” برای از بین بردن قطعیت یک عدد مشخص استفاده می شود. زمانی که بخواهیم چیزی فقط به شکل حدودی حقیقت دارد.

The meeting starts at about 10.30.

جلسه حدود ساعت ده و نیم شروع می شود.

There were about a dozen people at the party, so it wasn’t such a big one.

در حدود دوازده نفر در مهمانی بودند پس خیلی مهمانی بزرگی نبود.

تفاوت about و around

کاربرد around با نقش about به عنوان یک قید هم پوشانی دارد. یعنی هر دو به معنای “حدود” یا “در حدود” هستند. تفاوت معناداری میان این دو نیست غیر از اینکه انگلیسی زبان های بریتانیایی about را ترجیح می دهند و انگلیسی زبان های آمریکایی around را.

There are around a thousand of people present here.

There are about a thousand of people present here.

تقریبا هزار نفر در اینجا حاضر هستند.

مقاله های مشابه:

گرامر be about to در زبان انگلیسی

1/5 - (1 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناسان ثبت نام زبان
×