آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

قیدهای زمان already still yet در زبان انگلیسی – آموزش در 3 سوت

استفاده از قید ها در زبان انگلیسی به شما کمک می کند تا منظور خود را به درستی منتقل کنید. از بین قید های زمان، استفاده از قیدهای زمان already still yet در زبان انگلیسی برای زبان آموزان چالش برانگیز می باشد. در این مقاله می خواهیم به آموزش قیدهای زمان already still yet در زبان انگلیسی و کاربرد آن ها بپردازیم.

قیدهای already, still, yet در زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح گاما

نحوه استفاده از yet , still , already

اکنون به گرامر قیدهای زمان already still yet در زبان انگلیسی و موارد استفاده آن ها به همراه مثال می پردازیم.

قید زمان still در زبان انگلیسی

اولین قید زمانی که به آن می پردازیم still است:

وقتی که موضوعی که در رابطه با آن صحبت می کنیم، از گذشته تا کنون تغییر نکرده باشد از این قید استفاده می کنیم.

به مثال زیر توجه کنید:

.I had a lot to eat, but I’m still hungry

با وجود اینکه زیاد غذا خوردم، هنوز گرسنه هستم.

در این جمله موضوعی که از گذشته دچار تغییر نشده است، گرسنگی است. من همچنان گرسنه هستم.

به جملات زیر دقت کنید:

 • .I’ve been waiting for over an hour and the bus still hasn’t come

بیشتر از یک ساعت است که منتظر هستم و اتوبوس هنوز نیامده است. (نیامدن اتوبوس از گذشته تا الان تغییری نکرده است.)

 • .You promised to give me that report yesterday and you still haven’t finished it

تو قول دادی که گزارش کار را دیروز به من تحویل بدهی ولی من هنوز آن را دریافت نکرده ام. (ندیدن گزارش کار ثابت مانده است.)

 • .I’ve still got all those letters you sent me

هنوز نامه هایی که برایم ارسال کرده ای را نگه داشته ام. (نامه ها را از گذشته تا الان دارم و این موقعیت تغییر نکرده است.)

 • ?Are you still working in the bookshop

هنوز در کتاب فروشی کار می کنی؟ (موقعیت کاری تو تغییر نکرده است؟)

قید زمان yet در زبان انگلیسی

از این قید در جملات منفی و سوالی استفاده می کنیم. و به طور معمول yet در آخر جمله می آید. از قید yet در حالتی استفاده می کنیم که انتظار داریم شرایط تغییر کند ولی هنوز تغییر مورد نظر رخ نداده است.

به مثال زیر دقت کنید:

 • ?Where is Emma
 • .She isn’t here yet

اما کجاست؟ هنوز نیامده!

دقت کنید که جمله منفی است و در اینجا منتظر اما هستیم ولی تا الآن هنوز نیامده و شرایط تغییر نکرده است.

به جملات زیر دقت کنید:

 • ?Have you finished your homework yet

مشق هایت را تمام کرده ای؟

گوینده جمله در این جا انتظار دارد که مشق ها تمام شده باشند.

 • .I haven’t finished it yet. I’ll do it after dinner

هنوز انجامش نداده ام. بعد از شام انجامش می دهم.

ببینید که در این جا انتظار می رود که تمام شدن مشق ها رخ دهد با وجود اینکه هنوز انجام نشده است.

قید زمان Already در زبان انگلیسی

هنگامی می توانیم از این قید کمک بگیریم که اتفاقی که منتظرش بودیم، زودتر از موعد رخ دهد.

به مثال زیر توجه کنید:

.Sarah isn’t coming to the cinema with us. She has already seen the film

سارا به همراه ما به سینما نمی آید. او این فیلم را دیده است. (واضح است که گوینده انتظار این را نداشته که سارا فیلم را دیده باشد!)

مثال  های بیشتر:

 • .I’ve already spent my salary and it is two weeks before pay day

امروز دو روز مانده به پرداخت حقوق هاست و من حقوقم را خرج کرده ام.(گوینده انتظار نداشته که پولش دو روز مانده به pay day تمام شود!)

 • ?The train’s already left! What are we going to do

قطار حرکت کرده است. چکار کنیم؟ (انتظار این را نداشتیم که قطار رفته باشد.)

کاربرد already , just , still , yet در انگلیسی

در ادامه مثال های بیشتری برای درک نحوه استفاده از قید های already, still, yet در زبان انگلیسی آورده شده است:

 • .A: Ask Katie to send the article to her editor. B: She has already sent it
 • .I already know what I’m going to buy you for your birthday
 • .They’ve already seen “Spiderman 15” and really don’t want to see it again
 • .Is Mary already here? She must have driven very fast to get here before me
 • ?How does he already have the answers to tomorrow’s test
 • ?Have they already obtained their visas
 • .I am still studying at the university because I haven’t graduated yet
 • .We still don’t know who will be our new boss. The owners haven’t told us yet
 • .I haven’t decided yet if I’m going to quit my job to go travel. I’m still thinking about it
 • .We have yet to hear the big news from Aunt Martha
 • (Are we there yet? (A typical question kids ask while taking car trips with their parents
 • ?Is the report ready yet
 • !Hasn’t your mother told you yet? We’re moving to Alaska
 • .Mary can’t go home yet, she hasn’t finished her work
 • .(They haven’t paid me yet. (I was expecting to paid before now
 • .My parents haven’t kicked me out of their house yet
 • .My grandfather is sixty-nine and he still works every day at the kiosk he owns
 • ?Do you still live with your parents
 • .It’s 8pm, and I can’t leave the office because I still have work to do
 • ?Are you still angry with your partner
 • .He is still asleep so don’t wake him up
 • .She started her exam an hour ago and she is still answering the questions
 • (Is it still snowing? (= it continues to snow, it hasn’t stopped
 • When I went to bed, Angelica was still
 • .Lucy has stopped smoking but her brother still hasn’t quit
 • .I took the clock to the repair shop though it still isn’t working
4.7/5 - (23 امتیاز)
موسسه گاما

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
کارشناسان ثبت نام زبان
×