آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

تفاوت anything و nothing در زبان انگلیسی: کاربردها و مثال های متعدد

در ادامه مقالات آموزش زبان انگلیسی از سطوح پایه، با مبحث جدیدی درباره درباره تفاوت های ضمایر نامعین anything و nothing در زبان انگلیسی همراه شما هستیم.

نباید قدرت اشتباهات کوچک گرامری یا معنایی را دست کم گرفت. گاهی یک اشتباه کوچک مسیر و مفهوم جمله را به کلی تغییر می دهد. ممکن است مخاطب اصلا نتواند منظور گوینده را بفهمد یا اینکه دچار سوء تفاهم شود. تفاوت بین anything و nothing در زبان انگلیسی از جمله تمایزهایی است که در صورت بی توجهی ممکن است دردسرساز شود.

در نگاه اول هر دو کلمه anything و nothing هم معنی به نظر می آیند. ترجمه مستقیم این دو کلمه در زبان فارسی می شود “هیچ“. به همین دلیل ممکن است که افراد به اشتباه بیفتند که می توان بدون هیچ مشکلی آن ها را در جمله های انگلیسی به جای یک دیگر استفاده کرد. این دیدگاه چیزی بیشتر از یک سوء تفاهم بزرگ نیست. تفاوت anything و nothing چشمگیر و غیرقابل چشم پوشی است.

تفاوت معنایی میان این دو ضمیر نامعین باعث شده است که هر یک از آن ها مناسب استفاده در ساختارهای گرامری به خصوصی باشند.

در مرحله اول بهتر است نگاهی به مفهوم این دو ضمیر داشته باشیم که متوجه شویم که وجه تمایز آن ها دقیقا چیست:

تفاوت معنایی anything و nothing در زبان انگلیسی

به دو جمله فارسی زیر دقت کنید:

هیچی برای خوردن توی یخچال هست؟”

“امشب هیچی برای خوردن نداریم.”

کلمه هیچی در جمله اول به احتمال وجود چیزی اشاره می کند. اما در جمله دوم گوینده با قطعیت می گوید که چیزی وجود ندارد.

این دو جمله بیانگر دو نوع مفهوم متفاوت هستند که در زبان انگلیسی برای بیان آن ها از دو کلمه مختلف استفاده می شود: anything و nothing.

به طور کلی anything به وجود داشتن مقداری نامحدود از چیزی اشاره می کند. چه این چیز مجسم باشد و چه انتزاعی. یعنی چه بشود آن را دید و چه نشود آن را دید. در چین حالتی کلمه anything در زبان فارسی به عنوان “هر چیزی”، “هر امری” و “هر کاری” و  … نیز ترجمه می شود.

برعکس این حقیقت، nothing به عدم وجود یا غیاب چیزی وجود دارد. چه این چیز مجسم باشد چه انتزاعی. چه قابل دیدن باشد، چه غیرقابل دیدن.

She told me she would do anything she wants.

به من گفت که هر کاری دلش بخواهد می کند.

I ate nothing for dinner; I wasn’t hungry.

شام هیچی نخوردم. گرسنه نبودم.

anything vs nothing

حالا که بحث تفاوت معنایی anything و nothing را مطرح کردیم، باید وارد این مسئله شویم که این تفاوت معنایی چه تاثیری بر ساختارهای گرامری دارد:

تفاوت گرامری anything و nothing در زبان انگلیسی

تفاوت مهمی که استفاده از anything و nothing را به شدت در جمله های انگلیسی تحت تاثیر قرار می دهد آن است که anything منفی کننده جمله نیست ولی nothing منفی کننده است.

استفاده از anything در جمله های منفی و پرسشی

به همین دلیل anything در جمله های منفی انگلیسی به کار برده می شود: چه این جملات از نظر مفهومی منفی باشند و چه از نظر گرامری. به این معنی که گاهی جمله ای ممکن است که با استفاده از یک فعل منفی مفهومی منفی پیدا کند و گاهی هم امکان دارد که تحت تاثیر قیدی منفی مفهوم خود را منفی سازد.

I don’t want anything from you. Just leave me alone.

هیچی از تو نمی خواهم. فقط تنهایم بگذار.

It was so dark I could hardly see anything.

به حدی تاریک بود که به سختی می توانستم چیزی ببینم.

جمله اول با استفاده از فعل منفی don’t want منفی شده است. در حالی که جمله دوم مفهوم منفی خود را مدیون قید hardly است.

anything vs nothing

همچنین anything انتخاب همیشگی برای استفاده در جمله های پرسشی است. دلیل کاربرد anything در جمله های پرسشی آن است که به وجود داشتن چیزی اشاره می کند. هنگام سوال پرسیدن هدف اولیه آن است که درباره این وجود یا عدم وجود پرسش کنیم. بنابراین anything انتخاب قطعی است.

Can I help you? Do you need anything?

می توانم بهت کمک کنم؟ هیچ چیزی لازم نداری؟

استفاده از nothing در جمله های مثبت

همان طور که در بالا عنوان کردیم کلمه nothing اثری منفی کننده بر روی فعل های انگلیسی دارد. یعنی جمله ای که nothing در آن حضور پیدا کند بدون استفاده از فعل منفی معنایی منفی دارد. دقیقا مشابه آنچه که در بالا دیدیم که قید hardly جمله را منفی کرد. بنابراین همیشه باید از nothing در جمله های مثبت استفاده کرد.

I have nothing more to say.

هیچ چیز بیشتری برای گفتن ندارم.

We have nothing left to eat.

هیچ چیز برای خوردن نداریم.

I have nothing to do this evening; would you like to go out?

امروز بعد از ظهر هیچ کاری برای انجام دادن ندارم. دوست داری بروی بیرون؟

anything vs nothing

هشدار مهم: بنابرآنچه که گفته شد حواستان جمع باشد که اگر nothing را در جمله ای منفی استفاده کنید منفی کردن دو گانه (double negating) محسوب می شود. منفی کردن دو گانه این اثر را دارد که مفهوم جمله را مثبت می کند. پس اگر سعی در انتقال مفهومی مثبت ندارد به هیچ وجه از nothing در جمله ای منفی استفاده نکنید.

به دو جمله زیر توجه کنید:

There is nothing I can do to help him.

این جمله می گوید “کاری نیست که بتوانم برای او انجام دهم.”

There isn’t nothing I can do to help him.

در حالی که این جمله به خاطر منفی کردن دو گانه به این اشاره دارد که او می تواند کاری برای فرد انجام دهد.

به طور کلی ساختاری مانند آنچه در جمله دوم می بینید، هرگز در زبان انگلیسی رخ نمی دهد. این جمله به شدت گیج کننده است. پس در هر شرایطی از نوشتن جمله های مشابه خودداری کنید.

مثال استفاده از anything و nothing در جمله

در پایان به مثال های بیشتری از استفاده این دو ضمیر نامعین در جمله های انگلیسی توجه داشته باشید:

I wanted to buy her a dress for her birthday, but I could find anything beautiful.

I’m sure she doesn’t want to have anything to do with you for a while. Just let her be.

At this point nothing could be done to get him out of trouble.

There’s nothing on the bed.

 

 

3/5 - (4 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناسان ثبت نام زبان
×