آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

کالوکیشن های come در زبان انگلیسی: ✅ معرفی 20 مورد + مثالهای متعدد

در ادامه سری مقاله های آموزش گام به گام زبان انگلیسی با مطلب جدیدی برای معرفی پرکاربردترین کالوکیشن های come در خدمت شما هستیم. لطفا با ما همراه باشید.

می توانید لیست این کالوکیشن ها را در جدول زیر مشاهده کنید:

It was time to come clean about what had happened a few years ago.

(زمان آن فرارسیده بود که حقیقت درباره آنچه که چند سال پیش اتفاق افتاده بود بیان شود.)

Come clean about

(بلاخره حقیقت چیزی را بیان کردن به خصوص بعد از یک دوره راز نگه داری.)

1

Your education comes first. You don’t need to worry about getting a job to pay your tuition fee. We’ll do something about it.

(تحصیلاتت در اولویت قرار داره. نیازی نیست که نگران کار پیدا کردن و پرداخت شهریه باشی. خودمون یه کاری درباره ش می کنیم.)

Come first

(در اولویت قرار داشتن)

2

I came close to telling him that I loved him a few times.

(چند باری نزدیک بود بهش بگم که دوستش دارم.)

Come close to doing something

(تقریبا کاری را انجام دادن پیش از اینکه چیزی شما را منصرف کند.)

3

I’ve come to terms with my imperfections.

(من با همه نواقصم به صلح رسیده م.)

Come to terms with

(با چیزی یا کسی به توافق و صلح رسیدن)

4

She always comes early for all meetings.

(اون همیشه برای همه جلسه ها زود میاد.)

Come early

(زود رسیدن)

5

The truth came to light years later.

(سالها بعد حقیقت افشا شد.)

Come to light

(افشا شدن)

6

I was looking up at the stars when a shooting star came into view.

(داشتم به ستاره ها نگاه می کردم که یهو یه شهاب سنگ ظاهر شد.)

Come into view

(ناگهانی سروکله چیزی پیدا شدن یا ظاهر شدن)

7

Please come on time. I don’t have time to wait for you.

(لطفا به موقع بیا. من وقت ندارم منتظرت بمونم.)

Come on time

(به موقع آمدن)

8

I didn’t mean to be rude. I just said the first thing came to my mind. I know I shouldn’t have done it.

(نمی خواستم گستاخ باشم. فقط اولین چیزی که به ذهنم اومد رو گفتم. می دونم که نباید این کارو می کردم.)

Come to one’s mind

(به ذهن خطور کردن / به یاد آوردن)

9

It seems like you’ve come fully prepared for the exam.

(به نظرت میاد که کاملا آماده برای امتحان اومدی.) کالوکیشن های come

Come prepared

(آماده آمدن)

10

The best part of the movies comes last.

(بهترین قسمت فیلم آخراشه.)

Come last

(آخرشدن / آخر آمدن)

11

Wait a second! I’ll come right back.

(یه ثانیه وایسا. فوری برمی گردم.)

Come right back

(فوری برگشتن)

12

I can’t believe our trip comes to an end soon. I’m not ready to get back to my normal life.

(باورم نمیشه که سفرمون به زودی تموم میشه. هنوز آماده نیستم که به زندگی عادیم برگردم.)

Come to an end

(به پایان رسیدن)

13

Unfortunately we didn’t come to an agreement.

(متاسفانه نتونستیم به توافق برسیم.)

Come to an agreement

(به توافق رسیدن)

14

First we need to sit and talk until we come to a decision about what we’re going to do in Tehran.

(اول باید بشینیم و درباره این حرف بزنیم که می خوایم توی تهران چه کار کنیم.)

Come to a decision

(به یک تصمیم رسیدن)

15

Hanging out with more people did her well and after some time she came to life.

(گشت و گذار با مردم به نفعش شد و بعد از مدتی سرزنده شد.)

Come to life

(سرزنده شدن)

16

I’ve come up with an idea about what I want to do with my life.

(یه ایده برای اینکه برای اینکه می خوام با زندگیم چه کار کنم دارم.)

Come up with a plan/ idea/ solution

(به یک نقشه/ ایده/ راه حل رسیدن)

17

“When the new policy comes into play, fewer people will have control.”

(وقتی سیاست جدید وارد ماجرا باشه مردم کمتری کنترل خواهند داشت.) کالوکیشن های come

Come into play

(وارد ماجرا شدن)

18

Her new book came under attack for its racist remarks.

(کتاب جدیدش به دلیل نظرات نژادپرستانه مورد انتقاد شدید قرار گرفت.)

Come under attack

(مورد تهاجم و انتقاد قرار گرفتن)

19

She felt like all her body was coming apart.

(حس کرد که همه بدنش داره از هم فرومی پاشه.)

come apart

(از هم پاشیدن)

20

 

 

لطفا امتیاز بدید
موسسه گاما شیراز

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناسان ثبت نام زبان
×