آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

جملات کاربردی با tell در زبان انگلیسی: 📚 ترجمه و مثال

در ادامه سری مقاله های آموزش گام به گام زبان انگلیسی با مطلب جدیدی برای معرفی جمله های پرکاربرد انگلیسی که در آن ها از فعل tell استفاده شده و مدام در مکالمه های انگلیسی به آن ها برمی خورید در خدمت شما هستیم. لطفا با ما همراه باشید. جملات کاربردی با tell

در ادامه می توانید لیست این جملات را همراه با مثال های اضافه مشاهده کنید:

  1. Tell my why …

Tell me why you want to drop out of college in your senior year.

(بهم بگو چرا سال آخر دانشگاهت می خوای از دانشگاه انصراف بدی.)

Tell me why you left me.

(بهم بگو چرا ترکم کردی.)

Tell me why you don’t want to see me anymore.

(بهم بگو چرا نمی خوای دیگه منو ببینی.)

  1. Tell me what …

Tell me what happened.

(بهم بگو چه اتفاقی افتاد.)

Tell me what she said.

(بهم بگو که چی گفت.)

Tell me what you did.

(بهم بگو چه کار کردی.)

Tell me what you see.

(بهم بگو چی می بینی.)

Tell me what you want.

(بهم بگو چی می خوای.)

Tell me what to do.

(بهم بگو چه کار کنم.)

Tell me what you know.

(بهم بگو چی می دونی.)

Tell me what you can do.

(بهم بگو چه کار می تونی بکنی.)

  1. Tell me where …

Tell me where you’re going.

(بهم بگو کجا داری می ری.) جملات کاربردی با tell

Tell me where we can meet.

(بگو کجا می تونیم همو ببینیم.)

Tell me where you are.

(بهم بگو کجا هستی.)

Tell me where I should go.

(بهم بگو کجا باید برم.)

  1. Tell me how …

Tell me how you feel.

(بهم بگو چه احساسی داری.)

Tell me how I can help you.

(بهم بگو چه طور می تونم کمکت کنم.)

Tell me how you did it.

(بهم بگو چه طور انجامش دادی.)

  1. Why didn’t you tell me …

Why didn’t you tell me the truth?

(چرا حقیقت رو بهم نگفتی؟)

Why didn’t tell me about what happened.

(چرا بهم نگفتی که چه اتفاقی افتاد.)

Why didn’t you tell me in advance?

(چرا از قبل بهم نگفتی؟)

  1. Tell me the reason …

Tell me the reason you quit your job.

(بهم دلیل اینکه شغلت رو ترک کردی بگو.)

Tell me the reason she was fired.

(بهم دلیل اینکه از کارش اخراج شد رو بگو.)

Tell me the reason you hid the truth.

(بهم دلیل اینکه حقیقت رو مخفی کردی بگو.)

  1. Please tell me …

Please tell me it’s a joke.

(لطفا بهم بگو که همه ش شوخیه.)

Please tell me you didn’t do it.

(لطفا بهم بگو که این کارو نکردی.)

Please tell me you’re not mad at me.

(لطفا بهم بگو که ازم عصبانی نیستی.

Please tell me you’re lying.

(لطفا بهم بگو که داری دروغ می گی.)

  1. Could you please tell me …?

Could you please tell me your name?

(میشه لطفا اسمت رو بهم بگی؟)

Could you please tell me what you were doing last night?

(میشه بهم بگی دیشب داشتی چه کار می کردی؟)

  1. Can you tell me …?

Can you tell me the exact time of the event?

(میشه ساعت دقیق برنامه رو بهم بگی؟)

Can you tell me what you’re doing here?

(میشه بهم بگی اینجا داری چه کار می کنی؟)

  1. I can’t tell you …

I can’t tell you when I’ll get there.

(نمی تونم بهت بگم که کی می رسم اونجا.)

I can’t tell you the truth. Not yet.

(نمی تونم حقیقت رو بهت بگم. هنوز نه.)

I can’t tell you anything about what happened.

(نمی تونم بهت چیزی درباره اینکه چی شد چیزی بگم.)

I can’t tell you how long it will take.

(نمی تونم بگم که چه قدر کارم طول می کشه.)

لطفا امتیاز بدید
موسسه گاما شیراز

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناسان ثبت نام زبان
×