آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

اصطلاحات انگلیسی مربوط به تحصیل + ✅ 📚 مثال های متعدد

در ادامه سری مقاله های آموزش گام به گام زبان انگلیسی به معرفی لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به تحصیل و درس خواندن می پردازیم. با ما همراه باشید.

لغات انگلیسی مربوط به تحصیل

انواع موسسه ها و مراکز آموزشی به انگلیسی

می توانید لیستی از نام بعضی از موسسه ها و مراکز آموزشی به انگلیسی را در جدول زیر مشاهده کنید:

My parents want to send me to a boarding school, but I don’t like to go.

(والدینم می خواهند که من را به مدرسه شبانه روزی بفرستند ولی من دلم نمی خواهد بروم.)

I met a few of my best friends in high school.

(چند تا از بهترین دوستانم را در دبیرستان ملاقات کردم.)

I can’t afford to send my children to private schools.

(من توانایی مالی آن را ندارم که بچه هایم را به مدرسه های خصوصی بفرستم.)

لغات مربوط به درس خواندن

در جدول زیر می توانید لیست یکسری از کلمه های مرتبط با درس خواندن و امتحانات را ببینید:

table2

I failed one of my midterms. My teacher told me if I get a really impressive grade for my final, he’ll let me pass this course.

(یکی از امتحان های میان ترمم را رد شدم. معلمم بهم گفت که اگر نمره فاینالم قابل توجه باشد بهم اجازه می دهد که این واحد را پاس کنم.)

When will you get your exam results?

(نتیجه امتحاناتت را کی می گیری؟)

لغت مربوط به دانشگاه

در جدول زیر می توانید لیستی از لغات مربوط به دانشگاه را مشاهده کنید:

table3

I had to get a student loan to pay my tuition fees.

(باید وام می گرفتم تا بتوانم شهریه ام را پرداخت کنم.)

Harvard University campus is really gorgeous.

(محوطه دانشگاه هاروارد خیلی قشنگ است.)

اصطلاحات انگلیسی مربوط به تحصیل

📚 Draw a blank = به یاد نیاوردن

I was trying to remember the answer to the last question, but I drew a blank.

(سعی می کردم که جواب سوال آخر را به یاد بیاورم ولی ذهنم کاملا خالی بود.)

📚 Kiss up to someone = چاپلوسی کسی را کردن

It annoys me a lot that she’s kissing up to our English teacher all the time.

(خیلی اعصابم را خورد می کند که او همیشه در حال چاپلوسی معلم انگلیسی مان است.)

📚 Call on someone = کسی را صدا زدن

I haven’t studied at all. I hope the teacher doesn’t call on me today or I’m doomed.

(هیچی درس نخوانده ام. امیدوارم که معلم امروز صدایم نکند وگرنه بدبخت می شوم.)

📚 Put yourself through school = شهریه خود را پرداخت کردن

My parents couldn’t afford to send me to college, so I had to find a way to put myself through school.

(پدر و مادرم پول اینکه من را بفرستند دانشگاه نداشتند، پس مجبور بودم خودم راهی برای پرداخت کردن شهریه ام پیدا کنم.)

📚 Fail out = از دانشگاه اخراج شدن

Apparently there’s a possibility of her failing out of college because her grades are terrible.

(ظاهرا چون نمره هایش خیلی بد است امکان دارد که از دانشگاه اخراج شود.)

drop out of college

📚 Drop out  = انصراف دادن

John dropped out of college to pursue his dream of becoming a musician.

(جان از دانشگاه انصراف داد تا رویای موسیقی دان شدنش را دنبال کند.)

📚 Burn the midnight oil = تا دیروقت درس خواندن

If I want to pass this exam I have to burn the midnight oil for a few days.

(اگر می خواهم که این امتحان را قبول شوم باید چند روزی تا دیر وقت درس بخوانم.)

📚 Cram = روخوانی سریع کردن

Passing this exam requires weeks of diligent studying. You can’t just pass with cramming.

(قبول شدن در این امتحان نیازمند هفته ها مطالعه سخت کوشانه است. نمی توانی فقط با روخوانی قبول شوی.)

📚 Pull an all-nighter = تمام شب بیدار ماندن و درس خواندن

I’ll pull an all-nighter and then go to bed right after my exam in the morning.

(تماس شب بیدار می مانم و درس می خوانم و فردا بعد از امتحانم می خوابم.)

pull an all nighter

📚 Skip a class = از کلاس در رفتن

I’m afraid if you keep skipping your classes as often, you’ll be in danger of being suspended from school.

(متاسفانه اگر همین طوری از کلاس هایت در بروی در خطر تعلیق از مدرسه قرار می گیری.)

📚 Bomb a test = امتحانی را خراب کردن

I think I bombed the chemistry exam. I’m ashamed of myself.

(به نظرم امتحان شیمی را خراب کردم. احساس شرمساری می کنم.)

📚 Ace a test: امتحانی را با نمره عالی پاس کردن

My parents will get me a new laptop if I ace all the finals this semester.

(اگر که تمام امتحان های پایانی را با نمره عالی پاس کنم پدر و مادرم برایم یک لپ تاپ جدید می گیرند.)

چنانچه به دنبال موسسه آموزشی مناسبی برای یادگیری زبان هستید به شما پیشنهاد می کنیم که لیست بهترین آموزشگاه های زبان تهران را چک کنید.

 

5/5 - (1 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناسان ثبت نام زبان
×