آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

تفاوت گرامری each و every در زبان انگلیسی + مثال های متعدد

در نگاه اول، تشخیص اینکه در موقعیت های گوناگون باید به سراغ every رفت یا each چندان مشکل به نظر نمی آید. تا وقتی که در عمل متوجه می شوید که چندان هم مطمئن نیستید که وجه تمایز آن ها چیست. چیزی که اوضاع را سخت می کند معنای به شدت مشابه آن هاست. در اینجاست که ممکن است از خود بپرسید که اصلا وجه تمایزی وجود دارد؟ قوانینی وجود دارند که محدودیت هایی را برای استفاده از هر یک از این determiner های انگلیسی اعمال کنند؟ در مقاله پیش رو به دقت تمام کاربردهای each و every را بر می شماریم و به معرفی قوانینی می پردازیم که کاربردهای آنان را متاثر می کند.

 

آزمون تعیین سطح گاما

تفاوت معنایی each و very در زبان انگلیسی

برخلاف آنچه در ابتدا ممکن است که به نظر بیاید every و  each هم معنا نیستند. از نظر مفهوم مرز باریکی میان آن ها وجود دارد که هر کدام را مناسب برای استفاده در موقعیت خاصی می سازد.

در صورتی که بخواهیم تک به تک بر روی اعضای گروهی تمرکز کنیم باید از each استفاده کنیم. به این معنی که با وجود اینکه گروهی ممکن است شامل تعداد زیادی از افراد یا مسائل مختلف باشد ولی هر یک نفر یا چیز باید سهمی را در موضوعی جدا از بقیه اعضای گروه ایفا کند. این در حالی است که تمرکز every بر روی تمام اعضای آن گروه است. یعنی به همه آن ها اشاره می کند.

It’s 50$. We are five, so we should pay 10% each.

I’ve been working every night this week.

در مثال اول each درباره اینکه هر شخصی جدای از بقیه گروه چه قدر باید پول بپردازد صحبت می کند بنابراین انتخاب منطقی each است. اما در مثال دوم به تمام شب های یک هفته در کنار یک دیگر اشاره شده است. چیز مشترکی بین تمام این شب ها وجود دارد و همه آن ها در کنار هم در گروهی قرار گرفته اند.

برای درک آنچه تا به حال گفته شد به تصویر پایین دقت کنید:

each vs every

به مثال های زیر توجه کنید:

There are five rose bouquets here. Please take one rose of each.

Each problem should be addressed separately.

Finish every bit of your meal or you can’t go out.

He said he wanted to talk with every person present at the party.

گذشته از این هنگام اشاره به گروه های دو نفری باید از each استفاده کرد.

she puts a bracelet on each wrist.

She has a ring on every finger.

همان طور که می بینید زمان اشاره به مچ های دو دست از each استفاده کرده ایم ولی برای اشاره به ده انگشت به سراغ every رفته ایم.

تفاوت ساختاری each و every در زبان انگلیسی

تفاوت اول: قیدها

پیش از every رایج است که شاهد قیدهایی مانند almost، practically و یا nearly باشیم اما هرگز نمی توان چنین قیدهایی را پیش از each  استفاده کرد.

َAlmost every student in the class got into one of the top universities.

Practically every one is going to be at the party.

تفاوت دوم: در کنار حرف اضافه of

حرف اضافه of می تواند مستقیما بعد از each قرار بگیرد. بدین صورت که تابع یکی از فرمول های زیر باشد:

each + of + pronoun (ضمیر) = Each of us did one part of the job.

each + of + determiner (حروف تعریف) + noun (اسم) = Each of the students had enough time to talk to the teacher privately.

حرف اضافه of هرگز نمی تواند مستقیما بعد از every قرار بگیرد. برای اینکه بتوان بعد از every از of  استفاده کرد باید تابع یکی از فرمول های زیر بود:

every + one + of + pronoun (ضمیر) = Every one of them was present.

every + one + of + determiner (حروف تعریف) + noun (اسم) = Every one of the students joined the meeting.

5/5 - (1 امتیاز)
موسسه گاما

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
کارشناسان ثبت نام زبان
×