آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

تفاوت for و since: قیدهای زمان طول مدت + 💡✅ مثالهای متعدد

در ادامه سری مقاله های آموزش رایگان زبان انگلیسی، با مبحث جدیدی درباره تفاوت حروف اضافه انگلیسی for و since هنگام اشاره به زمان در خدمت شما هستیم.

بسیاری از زبان آموزان هنگام استفاده از حرف های اضافه for و since برای اشاره به زمان دچار شک و تردید می شوند و نمی توانند بفهمند که از هر کدام برای چه موقعیتی باید استفاده کرد. در مقاله پیش رو با بررسی کاربردهای هر یک می پردازیم و با ارائه یک فرمول سعی می کنیم که تشخیص نحوه استفاده از آن ها را برای شما راحت تر کنیم.

تفاوت اساسی for و since

حرف اضافه for به معنای “برای” و حرف اضافه since به معنای “از” است. وجه تمایز آن ها این نکته است که for برای اشاره به “مدت زمان” یک فعالیت خاص استفاده می شود ولی since برای اشاره “یه نقطه خاص در زمان” مورد استفاده قرار می گیرد.

I’ve lived in Shiraz for 26 years.

من به مدت 26 سال در شیراز زندگی کرده ام.

I’ve lived in Shiraz since 1995.

من از سال 1995  در شیراز زندگی می کنم.

همان طور که در این مثال ها مشاهده می کنید از for برای اشاره به یک مدت زمان یعنی 26 اشاره کرده ایم ولی از since برای مبدا زمانی خاصی در گذشته.

for vs since

برای درک بهتر شما کاربردهای هر یک را به شکل جداگانه بررسی می کنیم:

کاربردهای for برای اشاره به زمان

از for برای اشاره به مدت زمان خاصی استفاده می کنیم. اینکه این مدت زمان چه قدر باشد مهم نیست: یک ثانیه، یک سال، دو سال، چند ماه، یک قرن و …  . مهم نیست که این مدت زمان به گذشته اشاره داشته باشد یا حال و آینده.

می توانید برای استفاده از for فرمول زیر را در نظر داشته باشید:

For + مدت زمان

I’ve been waiting for him to come back for a very long time.

من برای مدتی طولانی منتظر بازگشت او بوده ام.

She’s been working for 10 hours. You should ask her to take a break.

او ده ساعتی است که به مشغول به کار است. باید از او بخواهی کمی استراحت کند.

She lived for almost a century before she passed at the age of 99.

قبل از اینکه در 99 سالگی فوت تقریبا به مدت یک قرن زندگی کرد.

I’m going to travel for two months next summer.

قصد دارم که تابستان آینده به مدت دو ماه سفر کنم.

کاربردهای since برای اشاره به زمان

حرف اضافه since به نقطه خاصی در گذشته اشاره می کند. فعالیت مورد اشاره ممکن است که در گذشته پایان یافته باشد یا اینکه تا زمان حال ادامه پیدا کرده باشد ولی since برای نام بردن نقطه آغاز آن مورد استفاده قرار می گیرد.

Since + نقطه خاصی در زمان گذشته

I’ve worked here since 2020.

من از سال 2020  در اینجا کار کرده ام.

She has been travelling since 2018.

او از سال 2018 مشغول مسافرت کردن بوده است.

I’ve been working since 3 p.m.

از ساعت سه عصر دارم کار می کنم.

I’ve been exercising since 7 a.m.

از ساعت هفت صبح دارم ورزش می کنم.

نکته مهم: هرگز به جای since از from استفاده نکنید. به دلیل معنای مشابه آن ها بسیار از فارسی زبان ها عادت کرده اند که آن ها را به جای هم استفاده کنند ولی حواستان باشد که from برای اشاره به زمان استفاده نمی شود.

3.3/5 - (3 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناسان ثبت نام زبان
×