کمک آموزشی زبان

آهنگ مشهور فرانسوی از سلندیون (Parler à mon père) با متن و ترجمه

سلین دیون، با نام کامل سلین ماری کلودت دیون (به فرانسوی: Céline Marie Claudette Dion)، خواننده فرانسوی تباری است که در ۳۰ مارس ۱۹۶۸ در شارلمانی در کبک به دنیا آمد. این خواننده فرانسوی زبان اولین و دومین آلبوم خود را در سال ۱۹۸۱ عرضه کرد، و پس از آن سری دیسک‌های خود را در کبک راهی بازار کرد و بلافاصله به موفقیت رسید. سلین دیون در سال ۱۹۸۳ و با ترانه‌ای با عنوان «از عشق یا از دوستی» در فرانسه شناخته شد.

 

celen

Parler à mon père

 

Je voudrais oublier le temps
می خواهم زمان را به فراموشی بسپارم
Pour un soupir, pour un instant
به اندازه یک آه، به اندازه یک لحظه
Une parenthese apres la course
پرانتزی در انتهای مسیر
Et partir ou mon coeur me pousse
و رفتن به جایی که قلبم مرا بدان سو می راند
Je voudrais retrouver mes traces
می خواهم ردپاهایم را باز بیابم
Ou est ma vie, ou est ma place
به جایی که زندگی من است، به محلی که جایگاه من است
Et garder l’or de mon passe
و طلای گذاشته ام را نگه دارم
Au chaud dans mon jardin secret
گرماگرم در باغچه اسرارم
Je voudrais passer l’ocean, Croiser le vol d’un goeland
می خواهم از اقیانوس عبور کنم، پرواز مرغ دریایی را نظاره بنشینم
Penser a tout ce que j’ai vu Ou bien aller vers l’inconnu
از هر آنچه که دیده ام بگذرم و به سمت ناشناخته ها سوق یابم
Je voudrais decrocher la lune, Je voudrais meme sauver la terre
می خواهم ماه را رها سازم، حتی می خواهم کره زمین را نجات دهم
Mais avant tout Je voudrais parler a mon pere
اماقبل از همه اینها می خوام با پدرم صحبت کنم
Parler a mon pere…
با پدرم صحبت کنم

Je voudrais choisir un bateau
می خواهم قایقی برگزینم
Pas le plus grand ni le plus beau
نه بزرگترین قایق و نه زیباترین آن
Je le remplirais des images
آن را پر خواهم کرد از عکسها
Et des parfums de mes voyages
و از عطر سفرهایم
Je voudrais freiner pour m’asseoir
می خواهم برای نشیتن ترمز کنم
Trouver au creux de ma memoire
و در پوچی حافظه ام بیابم
Les voix de ceux qui m’ont appris
صداهای کسانی که مرا آموختند
Qu’il n’y a pas de reve interdit
هیچ رویایی ممنوعه نیست
Je voudrais trouver les couleurs, Du tableau que j’ai dans le coeur
می خواهم رنگهای نقاشی های قلبم را فرایابم
De ce decor aux lignes pures, Ou je vous vois, qui me rassure
(رنگهای) آن دکور با خطوط محض، آنجا که می بینمتان و به خود اطمینان می بخشم
Je voudrais decrocher la lune, Je voudrais meme sauver la terre
می خواهم ماه را رهاسازم، حتی می خواهم کره زمین را نجات دهم
Mais avant tout Je voudrais parler a mon pere
اما قبل از همه اینها میخوام با پدرم صحبت کنم
Parler a mon pere…
با پدرم صحبت کنم

4.3/5 - (104 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *