آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

خبردادن در زبان انگلیسی: 📰 معرفی جمله ها و اصطلاحات مناسب + مثال

 

در ادامه آموزش رایگان زبان انگلیسی از ابتدا ،در این مقاله قصد داریم جملات و عباراتی را که برای خبردادن در زبان انگلیسی به شما کمک می کنند، معرفی کنیم: خبرهای خوب و بد، راه های رسمی و غیررسمی اعلام یک خبر، و همین طور نحوه پاسخ دادن بعد از شنیدن یک خبر.

خبر جدیدی از راه رسیده و شما قصد دارید که آن را با دیگران سهیم شوید؟ در این مقاله با ما همراه شوید.

خبردادن در زبان انگلیسی: خبرهای خوش

اولین جمله ای که معرفی می کنیم بیشتر مناسب موقعیت های رسمی است که فردی را در جریان موفقیت او برای انجام فعالیتی حرفه ای قرار می دهید:

I’m really pleased to tell/inform you that you have been accepted to our Master’s program in engineering.

خوش وقت هستم که به اطلاع شما برسانم شما در دوره کارشناسی ارشد مهندسی ما پذیرفته شده اید.

بقیه جمله ها لحن خیلی خودمانی دارد و مناسب وقتی هستند که می خواهید با هیجان خبری را با خانواده و دوستان خود سهیم شوید:

Great news for you! You’ll be going to the trip with your friends. Your father and I decided you deserved to take a break from your studies for a week.

خبرهای خوب برایت دارم! می توانی با دوستانت به سفر بروی. پدرت و من تصمیم گرفتیم که تو شایسته این هستی که از درس های کمی فاصله بگیری.

I’ve got a bit of good news to tell you/ share with you! Mike proposed to me last night. We are to be married quite soon!

یک خبر کوچولوی خوب  دارم که به تو بگویم. مایک دیشب از من خاستگاری کرد.

You know what! I’ve got a big of good news for you! I’ve been offered a new job position in France and I’m going to take it!

اگر بدونی چی شده! خبر بزرگی برات دارم! من یک موقعیت شغلی جدید در فرانسه بهم پیشنهاد شده و قصد دارم که قبولش کنم.

I’ve got some wonderful news for you! We can finally move to a bigger house!

خبرهای فوق العاده ای برات دارم. بلاخره می توانیم به خانه بزرگ تری نقل مکان کنیم.

give good news

راه های جواب دادن به یک خبر خوش

در ادامه می توانید لیستی از جملات  و عباراتی را ببینید که هنگام واکنش نشان دادن به یک خبر خوب رایج هستند:

Great new!

چه عالی!

Incredible!

فوق العاده است!

Congratulations!

تبریک می گویم.

I’m glad/ delighted to hear that!

از شنیدنش خوش وقت شدم.

That sounds like great news!

خبر عالی به نظر می آید.

That sounds great!

عالیه!

I’m happy for you! You deserve this!

خیلی برایت خوش حالم! استحقاقش را داری.

خبردادن در زبان انگلیسی: خبرهای ناگوار

جملاتی که در ادامه می بینید بهترین شیوه اعلام خبرهای ناخوش هستند:

I really feel bad to have to say this, but we are downsizing due to financial crisis. You are one of the people we unfortunately have to say good-bye to. I am really sorry.

واقعا احساس بدی دارم که این را بگویم اما مجبور هستیم به علت بحران مالی تعداد کارکنان را کاش دهی. متاسفانه تو یکی از افرادی هستی که باید با آن ها خداحافظی کنیم. واقعا متاسفم.

I really don’t know how to say this, but I think it would be for best if we ended our friendship.

واقعا نمی دانم چه طور این را بگو ولی فکر می کنم بهتر است که به دوستی مان خاتمه دهیم.

I’m sorry I’ve got a bit of bad news to tell you. I accidentally broke your favorite plate. I really didn’t mean to.

متاسفم خبر کوچولوی بدی برایت دارم. خیلی اتفاقی بشقاب مورد علاقه ات را شکستم. از عمد نبود.

give bad news

جمله پایین در مقایسه با بقیه لحن رسمی تری دارد:

I’m afraid I’ve got some bad news for you. We can’t offer you a raise in your salary.

متاسفانه خبرهای بدی برایت دارم. ما نمی توانیم حقوق تو را بالا ببریم.

راه های واکنش دادن به خبرهای بد

وقتی شخصی درباره اتفاق ناگواری که برای او رخ داده به شما می گوید، جملات زیر بهترین راه واکنش نشان دادن و اعلام تاسف از سوی شماست:

I’m sorry to hear that. Are you alright? Is anyone hurt?

خیلی از شنیدنش ناراحت شدم. الان خوبی؟ صدمه ندیدی؟

I can’t believe it! Are you OK?

نمی توانم باور کنم. حالت خوبه؟

I’m really sorry to hear such terrible new. Is there any way I could help?

از شنیدن چنین خبر وحشتناکی خیلی متاسف شدم. کاری هست که بتوانم برایت انجام بدهم؟

5/5 - (1 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناسان ثبت نام زبان
×