آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

ضمایر نامعین در انگلیسی (indefinite pronouns) + جدول موارد پر کاربرد

در ادامه سری مقاله های آموزش گام به گام زبان انگلیسی به معرفی ضمایر نامعین می پردازیم.

ضمایر نامعین چه هستند؟

ضمایر نامعین (indefinite pronouns) مانند تمام ضمایر در انگلیسی جایگزین یک اسم یا عبارت اسمی درون جمله می شوند با این تفاوت که مرجع آن ها گم نام و نامشخص است. یعنی به شخص، مکان یا شی خاصی اشاره ندارند. این ضمایر در مقابل ضمایر معین (definite pronouns) شامل I، you، he، she،  it، we، they قرار می گیرند.

آزمون تعیین سطح گاما

به جدول زیر که شامل پرکاربردترین ضمایر نامعین انگلیسی است، توجه کنید.

Place

(مکان)

Thing

(چیز)

Person

(شخص)

everything

everywhere

everyone

everybody

something

somewhere

someone

somebody

anything

anywhere

anyone

anybody

nothing

nowhere

no on

nobody

کاربردهای ضمایر نامعین

برای اینکه درک بهتری از کاربرد این ضمایر در جمله داشته باشید به سه جمله زیر دقت کنید.

  1. Julian gave me this book.
  2. He gave me this book.
  3. Someone gave me this book.

در جمله اول (جولین این کتاب را به من داد) با استفاده از اسم، مرجع فعالیت انجام شده کاملا مشخص است.

در جمله دوم (او این کتاب را به من داد) از یک ضمیر معین (definite pronoun) استفاده شده است و قاعدتا طرف های گفت و گو می دانند که این ضمیر به چه کسی اشاره دارد. بنابراین مرجع مشخص است.

در جمله سوم (شخصی این کتاب را به من داد) درباره شخصی صحبت شده که هویت او مشخص نیست یا اهمیتی ندارد. عملکرد ضمایر نامعین نیز در همین امر خلاصه شده است.

 

برای درک بیشتر به جدول زیر و جمله هایی که مقابل یک دیگر قرار گرفته اند دقت کنید.

Indefinite Pronoun

Noun

I would like to go somewhere.

(دوست دارم بروم یه جایی)

I would like to go to Paris.

(دوست دارم به پاریس بروم)

I won’t tell your secret to anyone.

(رازت را به هیچ کسی نمی گویم)

I won’t tell your secrets to Jim.

(رازت را به جیم نمی گویم)

در ادامه مقاله به چند نکته اساسی هنگام استفاده از ضمایر نامعین می پردازیم.

اگر ضمیر نامعین فاعل باشد، فعل مفرد است یا جمع؟

اگر ضمایر نامعین در نقش فاعل جمله ظاهر شوند فعلی که آن ها را دنبال می کند همواره باید مفرد باشد.

Everyone is sleeping.

همه خوابیده اند.

Everything is ready for the party.

همه چیز برای مهمانی آماده است.

No one wants to know what happened.

هیچ کسی نمی خواهد بداند که چه اتفاقی افتاد.

چه طور با ضمایر نامعین جملاتی با مفهوم منفی بسازیم؟

برای ساخت جملات منفی می توان از ضمایر نامعینی که با any و no شروع می شوند استفاده کرد. فقط باید توجه داشت که ساختار جمله ای آن ها با یک دیگر متفاوت است.

اگر مفهوم مورد نظر منتقل شده منفی و ضمیر نامعین با any شروع شده باشد، باید فعل جمله را منفی کرد.

I don’t have anything to eat.

در حالی که ضمایر نامعین آغاز شده با no خود به تنهایی جمله را منفی می کنند و احتیاجی به فعل منفی ندارند.

I have nothing to eat.

هر دو جمله به معنی “چیزی برای خوردن ندارم” هستند ولی نوع انتخاب ضمیر نامعین ساختار آن ها را از یک دیگر متمایز ساخته است.

ضمایر نامعین any در جملات مثبت چه مفهومی دارند؟

زمانی که ضمایر نامعین any شامل anything، anyone، anywhere و anybody در جمله های مثبت قرار می گیرند معنی آن ها تا حد زیادی مشابه every  است. یعنی “هر چیزی”، “هرکسی” و “هر جایی”.

I would go anywhere. I just don’t want to stay here anymore.

هر جایی بشود می روم. فقط دیگر دلم نمی خواد اینجا بمانم.

Anyone who wants to help to redecorating the house is welcomed.

هر کسی که می خواهد در دکور دوباره خانه کمک کند، پذیرایش هستیم.

I would do anything to help you.

هر کاری برای کمک به تو می کنم.

انواع جملات پرسشی با ضمایر نامعین چه هستند؟

زمانی از ضمایر با ساختارهای any و every در جملات پرسشی بله-خیر با ساختاری مثبت استفاده می کنیم که انتظار جواب مثبت داشته باشیم.

Is everyone in the class?

همه توی کلاس هستند؟

Is there anything to eat?

چیزی برای خوردن هست؟

اما زمانی که پرسش ما نوعی استفاهم انکاری (rhetorical question) باشد، این ضمایر(any, every)  در جمله ای پرسشی با فعل منفی قرار می گیرند. استفهام انکاری به این معناست که ما آماده جوابی منفی یا غیرمستقیم هستیم و در حقیقت خود ما از قبل جواب را می دانیم.

Isn’t there anything to eat?

چیزی برای خوردن نیست؟

Isn’t everyone in the class?

همه توی کلاس نیستند؟

این در حالی است که ضمایر نامعین دارای some چه در جملات پرسشی منفی باشند چه مثبت، این مفهوم را منتقل می کنند که گوینده در انتظار جواب مثبت است. فقط ساختار منفی تا حد زیادی تاکید جمله پرسشی را بیشتر می کند.

Are you looking for someone?

دنبال کسی می گردی؟

Aren’t you looking for someone?

دنبال کسی نمی گردی؟

از پرسش های some برای درخواست و دعوت نیز استفاده می شود.

Could someone help me, please?

کسی می تواند کمکم کند؟

Couldn’t someone help me, please?

کسی نمی تواند کمکم کند؟

Would you like to go somewhere this weekend?

دوست داری این آخر هفت بروی جایی؟

Wouldn’t you like to somewhere this week?

دوست نداری این آخر هفته بروی جایی؟

می توان ضمایر نامعین را با جملات موصولی توصیف کرد؟

پیش از این در مقاله “عبارت موصولی” مفصل به معرفی تمام جوانب عبارت های موصولی در جمله پرداخته ایم. عبارت های موصولی یا وصفی با قرار گرفتن بعد از یک اسم در جمله اطلاعاتی اضافه درباره آن در اختیار ما قرار می دهند. به جز در مواردی استثنایی نمی توان از عبارت های موصولی برای توصیف ضمایر معین استفاده کرد. موارد استثنایی نیز محدود به کاربردهای به شدت رسمی و ادبی هستند که به ندرت اتفاق می افتند. در این میان تکلیف ضمایر نامعین چیست؟ می توان آن ها را با عبارت های موصولی توصیف کرد؟ در جواب باید گفت، بله!

به مثال های زیر دقت کنید. عبارت های موصولی با حروف بولد و ایتالیک مشخص شده اند.

There is someone I want you to meet.

کسی هست که دوست دارم ملاقاتش کنی.

Everything he said was pure nonsense.

هر چیزی که گفت مزخرف محض بود.

Anybody who wants to come is welcomed.

هر کسی که بخواهد بیاید خوش آمدگویش هستیم.

 

لینک های مرتبط

 

آموزشگاههای برتر زبان انگلیسی :

بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی آدرس ، تلفن ☎️ و لیست دوره ها

لیست 5 آموزشگاه برتر آیلتس (IELTS) در تهران سال 1400 ✔️ + آدرس و ☎️

ل

لیست 3 آموزشگاه برتر آیلتس (IELTS) در اصفهان سال 1400 👌 + آدرس و ☎️

ل

لیست 3 آموزشگاه برتر آیلتس (IELTS) در شیراز سال 1400✔️ + آدرس و ☎️

ل

لیست 3 آموزشگاه برتر آیلتس (IELTS) در یزد سال 1400✔️ + آدرس و ☎️

ل

4 تا بهترین آموزشگاه آیلتس اهواز (IELTS): آشنایی با بهترین کلاس آیلتس اهواز + آدرس و ☎️

ل

لیست 5 آموزشگاه برتر آیلتس (IELTS) در مشهد سال 1400 ✔️ آدرس و ☎️

 

1.5/5 - (2 امتیاز)
موسسه گاما

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
کارشناسان ثبت نام زبان
×