کمک آموزشی زبان

توصیه هایی برای یادگیری واژگان فرانسوی به همراه متن فرانسوی

چند توصیه که به شما کمک می کند واژگان را بخاطر بسپارید:

:Voici quelques conseils pour vous aider à vous souvenir du vocabulaire-

-یک دفترچه یادداشت همراه داشته باشید.

.Gardez un carnet de vocabulaire-

-کلماتی را که یادداشت کرده اید بعد از 24 ساعت، یک هفته و یک ماه مجدداً نگاه کنید.

.Regardez à nouveau les mots après 24 heures, après une semaine et après un mois-

-بخوانید، بخوانید، بخوانید. هر چه بیشتر یک کلمه را “ببینید”، با سهولت بیشتری آنرا به خاطر می سپارید.

.Lisez, lisez, lisez. Plus vous «voyez» un mot, plus vous vous en souviendrez facilement-

-از کلماتی که به تازگی یاد می گیرید استفاده کنید. برای حفظ کردن یک کلمه جدید، باید حداقل ده بار آن را استفاده کنید.

!Utilisez les nouveaux mots. Vous devez utiliser un nouveau mot environ dix fois avant de vous en souvenir-

-پازل ها و بازی هایی مانند کلمات متقاطع (جدول) را حل کنید یا از کلمات بهم ریخته استفاده کنید.

.Faites des puzzles de mots et des jeux comme des mots croisés, et des anagrammes-

-فلش کارت درست کرده و با خود حمل کنید. آنها را در اتوبوس یا وقتی منتظر دوستان خود هستید استفاده کنید.

.Faites des cartes de mots et emportez-les avec vous. Lisez-les dans le bus ou lorsque vous attendez vos amis-

-کلمات را با یک دوست یاد بگیرید. یادگیری با یک نفر دیگر می تواند سرگرم کننده تر و آسان تر باشد.

.Apprenez des mots avec un ami. Il peut être plus amusant et plus facile d’apprendre avec quelqu’un d’autre-

-کار با لغتنامه را یاد بگیرید. چه اطلاعاتی در کنار هر کلمه در لغتنامه وجود دارد؟ آیا انواع مختلف لغتنامه را می شناسید؟

Apprenez à utiliser un dictionnaire. Quelles informations se trouvent à côté d’un mot dans le dictionnaire? Connaissez-vous les différents types de dictionnaire

-روزی چند کلمه یاد بگیرید اما نه بیش از حد زیاد! تقریباً روزی هشت کلمه یاد بگیرید، و این رقم مناسبی است.

.Apprenez quelques mots mais pas trop. Environ huit nouveaux mots par jour, c’est un bon chiffre-

 

1/5 - (1 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *