آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

گرامر پرسش های تاییدی انگلیسی: tag questions in English

در ادامه سری مقاله های آموزش زبان انگلیسی از پایه، به معرفی پرسش های تاییدی انگلیسی می پردازیم.

پرسش های تاییدی انگلیسی چه هستند؟

پرسش های تاییدی انگلیسی (question tags) راهی برای پرسشی کردن جمله های خبری هستند. هدف اصلی آن ها تایید کردن اطلاعاتی است که باور به درست بودن آن داریم.

آزمون تعیین سطح گاما

می توان گفت tag questions در زبان انگلیسی معادل “مگرنه؟” و “درسته؟” در زبان فارسی هستند.

He’s mad at me, isn’t he?

از دستم عصبانی است، درسته؟

در اینجا شخص با توجه به نشانه های موجود متوجه است که شخص مذکور از دست او عصبانی است و برای تایید کردن اینکه درک او از ماجرا صحیح است یا نه با استفاده از یک پرسش تاییدی، سعی می کند صحت و سقم آن را تایید کند.

She’s annoying, isn’t she?

خیلی اعصاب خورد کن است، مگر نه؟

در این مثال شخص به دنبال آن است که ببیند فرد دیگر با او هم عقیده است یا خیر. استفاده از پرسش تاییدی این را نشان می دهد که او تا حد زیادی مطمئن است که فرد دیگر با او موافق است. فقط به سراغ tag question رفته تا احساس خود را تایید کند.

tag questions

نکته های گرامری مهم و نحوه ساخت

هنگام استفاده از پرسش های تاییدی انگلیسی به نکات زیر توجه کنید:

یک: پرسش های تاییدی با استفاده از ضمایر فاعلی و فعل های کمکی و مدال ساخته می شوند. بدین ترتیب که بعد از کامایی که پرسش تاییدی را از جمله خبری جدا می کند اول فعل کمکی و سپس ضمیر فاعلی مورد را نظر را قرار می دهیم. اگر فعل کمکی واضحی در جمله وجود دارد (مانند افعال to be، یا افعال کمکی مانند will، have، would، یا افعال modal (مدال)) دقیقا مشخص است که باید از آن ها بهره ببریم. با این وجود زمانی که با فعل های زمان حال ساده و گذشته ساده طرف هستیم فعل کمکی به چشم نمی آید. در چنین حالتی باید بر اساس شخص و زمان جمله به سراغ یکی از فعل های کمکی do، does و did برویم.

You’ll be there for me, won’t you?

You lied to me, didn’t you?

She doesn’t want to come on this trip with us, does she?

You would never do something like that, would you?

دو: زمانی که فعل جمله خبری اصلی مثبت است، فعل پرسش تاییدی باید منفی باشد. برعکس، زمانی که فعل جمله خبری اصلی منفی باشد، باید برای پرسش تاییدی از فعل مثبت استفاده کرد.

You’re cute, aren’t you?

You don’t like her, do you?

aren't I

سه: می توان گفت تقریبا همیشه فعل پرسش های تاییدی منفی به حالت مخفف نوشته می شوند. نوع مخفف نشده آن ها کمی عجیب به نظر می آید. بنابراین حواستان جمع باشد.

You’ve finished your homework, haven’t you?

You’re coming, aren’t you?

چهار: به جز در یک مورد خاص همواره فعل پرسش تاییدی با فاعل اصلی جمله مطابقت دارد. این مورد خاص مربوط به شکل پرسش تاییدی I am است. به مثال های زیر دقت کنید:

 I’m smart, aren’t I?

I’m helpful, aren’t I?

همان طور که می بینید همیشه باید برای I am از پرسش تاییدی aren’t I استفاده کرد ولی در سایر موارد تطابق فاعل و فعل به هم نمی ریزد.

4.2/5 - (5 امتیاز)
موسسه گاما

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
کارشناسان ثبت نام زبان
×