آموزش رایگان زبان عربی از ابتدا

صرف فعل امر در عربی + مثال های کاربردی

در ادامه درس های رایگان زبان عربی؛ صرف فعل امر را در این مقاله  ارائه می کنیم .اول ببینیم اصلا فعل امر چیست ؟؟  فعل امر در فارسی فعلی است که بوسیله آن می خواهیم از کسی  در قالب دستور یا خواهش و یا توصیه کاری را انجام دهد .طریقه ساختن آن و قواعدش را در ادامه توضیح می دهیم

 

ما فقط برای حالت مخاطب فعل امر را استفاده می کنیم. درواقع امر متکلم  و غایب نداریم. مخاطب مذکر _مخاطب مونث_ حالت جمع

طریقه ساختن فعل امر در عربیصرف فعل امر در عربی

 • اِ+مصدر>>>مانند :اِکتِب اِهنا …..این جا بنویس
 • اِِصعَد بِاالسیاره……سوار ماشین شو
 • ِنَزل مِِن السیاره….از ماشین پیاده شو
 • اِِشرَب الشای….چایی بنوش
 • اِِسمَع هذا الموضوع….این موضوع را گوش کن

 

امر مذکر در عربیصرف فعل امر در عربی

 • بنابراین قاعده اصلی این است که مصدر ها ابتداشون اِ می آید.اما یک سری نکته ها وجود دارد .در واقع تمام مصدرها در ابتدای آن ها برای تبدیل به فعل امر به ابتدای آنها اِ نمی آید  و از قانون دیگری پیروی می کنند که در زیر به آنها اشاره می کنیم
 • مصدرهای دو حرفی >>مانند طَب>>طُب ….صَب>>صُب….یعنی ریختن ….مَر>>مُر>>>سرزدن
 • مصدرهای تشدید دار>>صَعَد>>صَعِد: یعنی بالارفتن……نزَل>>>نَزِل…پیاده شدن…..خَله>>>خلی
 • مصدرهای سه حرفی که حرف وسطشان الف است >>راح>>روح…شاف >>>شوف…گال >>گول.

برای یادگرفتن  صرف فعل امر در عربی بهتر است که فعل ها را در موقعیت های مختلف به کار ببرید و زیاد جمله سازی کنید چون اگر بخواهید خودتان را زیاد درگیر گرامر کنید ممکن است سردرگم شوید .البته ما برای شما لیستی از فعل های امر  در عربی می آوریم که بتوانید با آن داستانی کوتاه بسازید

امر مونث در عربیصرف فعل امر در عربی

 • امر مذکر +ی
 • اُکتبی >>بنویس…روح >>>روحی>برو….
 • استثنا >>فعل اَمر>>>امر>>تعال

 

مثال های بیشتر برای  امر مذکر و مونث 

 • روح اِفتَح
 • حِ الباب>>>در را باز کن {مذکر }
 • خلی مَحفَظَتِک اِِهنا….کیفت رو اینجا بزار {مذکر}…خَلی مَحفَظِچ اِهنا{ مونث}
 • من تجی لمشهد تعال لبیتی>>اومدی مشهد بیا خونه من{مذکر}
 • مِن تِجین لِمَشهد تعالی لبیتی {مونث}

 صرف فعل امر جمع در عربی

 • فعل امر +وا>>>>اَرجَعوا لِلمَدینه >>برگردید به شهر….تَعالوا اِهنا >>>بیاین اینجا …..
 • امر جمع مونث….>>فعل امر +ن>>روحن…روحن للِبیِت >>برید خونه

انواع صرف فعل های پرکاربرد امر در عربی

 

                مخاطب جمع مخاطب مونث مخاطب مذکر مصدر
اوصلوا : برسید اوصلی : برس اوصل : برس وصل : رسیدن
اِکتبوا : بنویسید اِکتبی : بنویس اِکتب : بنویس کتب : نوشتن
اشربوا : بنوشید اشربی : بنوش اِشرب : بنوش شرب : نوشیدن
اِختارو : انتخاب کنید اِختاری : انتخاب کن اختار : انتخاب کن اِختار : انتخاب کردن
طبوا : وارد شوید طبی : وارد شو طب : وارد شو وارد شدن : طب
اِضربوا : بزنید اِضربی : بزن اِضرب: بزن ضرب : زدن
کونوا : باشید کونی : باش کون : باش کان : بودن
اصرخوا : فریاد بزنید اِصرخی : فریاد بزن اِصرخ : فریاد بزن صرخ : فریاد زدن

 

 

3/5 - (2 امتیاز)
موسسه گاما

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تلفن و واتساپ آموزشگاه زبان عربی
×