آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

آموزش نوشتن آدرس به انگلیسی: ✉️ ✅ فرمت شخصی و تجاری آدرس

در ادامه آموزش رایگان زبان انگلیسی از ابتدا، در مطلب پیش رو به آموزش نحوه نوشتن آدرس به انگلیسی می پردازیم.

در زبان فارسی سیستم نوشتن آدرس از کل به جزء است. هنگام نوشتن آدرس برای یک بسته بین المللی آدرس از بزرگ ترین واحد یعنی کشور شروع می شود تا به کوچکترین واحد برسد، یعنی چیزی مانند شماره واحد یک آپارتمان.

در زبان انگلیسی دقیقا برعکس این ماجرا برقرار می باشد: آدرس از جزوء شروع می شود و با کل پایان می یابد. همچنین در این زبان میان نحوه نوشتن آدرس های مربوط به کار و تجارت و آدرس های شخصی اندک تفاوتی وجود دارد.

در ادامه به آموزش نحوه نوشتن آدرس به انگلیسی که به شکل عمومی پذیرفته شده باشد می پردازیم.

نحوه نوشتن آدرس شخصی در زبان انگلیسی

به طور کلی نوشتن آدرس شخصی در زبان انگلیسی تابع ترتیبی است که در جدول زیر مشاهده می کنید:

Max Meadow

نام شخص دریافت کننده

1B Brad Tower

شماره واحد و اسم ساختمان

15 Jones Street

شماره و اسم خیابان

Oxford Shire

شهر

United Kingdom

ایالت/استان، کشور

G54 756

کدپستی

نحوه نوشتن آدرس تجاری در زبان انگلیسی

به طور کلی نوشتن آدرس یک محل کاری در زبان انگلیسی تابع ترتیبی است که در جدول زیر مشاهده می کنید:

Max Meadow

نام شخص دریافت کننده

CEO

سمت

British Press Inc.

اسم محل کار یا تجارت

15 Oxford Street

شماره و اسم خیابان

London

شهر

United Kingdom

ایالت/ استان، کشور

G54 756

کدپستی

نمونه یک آدرس ایرانی در سیستم انگلیسی

به آدرس ایرانی زیر و نمونه برگردانی شده آن در زبان انگلیسی دقت کنید.

ایران، فارس، شیراز، خیابان زند، کوچه 4، ساختمان باران، واحد هفت، کدپستی: 568945985، علی ایرانی

Ali Irani

7 Baran Bulding

4 Alley

Zand Street

Shiraz, Fars

Iran

568945985

نکاتی درباره افزودن آدرس به مدارک و نامه های رسمی

زمانی که نامه ای غیررسمی می نویسید، نوشتن آدرس فقط روی پاکت نامه کافی است. ولی اگر نامه یا مدرکی برای موسسه یا محیطی کاری می فرستید حتما باید آدرس را نه تنها روی پاک نامه بلکه در نامه یا مدرک مورد نظر هم اضافه کنید.

به طور معمول درون نامه آدرس فرستنده سمت راست بالای صفحه درج می شود. سپس زمان نوشتن نامه نیز با یک خط فاصله زیر آن قرار می گیرد.

آدرس دریافت کننده نیز سمت چپ نامه، پایین تر از آدرس ارسال کننده نوشته می شود.

Ali Irani

7 Baran Bulding

4 Alley

Zand Street

Shiraz, Fars

Iran

568945985

 

August 11, 2005

 

Max Meadow

CEO

British Press Inc.

15 Oxford Street

London

United Kingdom

G54 756

 

 

2.3/5 - (3 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کارشناسان ثبت نام زبان
×