آموزش رایگان زبان فرانسه

تفاوت های depuis, pendant و pour در دستور زبان فرانسوی🙂✔

تفاوت های depuis, pendant و pour در دستور زبان فرانسوی

 

در گرامر زبان فرانسه، حروف اضافه Depuis, pendant و – کمتر متداول – pour، هر یک با اندکی تفاوت بیانگر مدت زمان یک رویداد هستند. در این مقاله تلاش می کنیم تا در این آموزش به تفاوت های این سه حرف اضافه با یکدیگر بپردازیم.

Depuis

 

Depuis به معنی “از”، “از … قبل” یا “از وقتی که” است. با فعل زمان حال به کار می رود و بیانگر عملی است که در زمان گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه دارد. اگر با زبان انگلیسی آشنایی دارید بهتر است بدانید که این حالت معادل زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی است.

 

از کی/چه زماني فرانسه می خونی؟    ?Depuis quand étudiez-vous le français

 

از سه سال قبل دارم فرانسه می خونم.         .J’étudie le français depuis 3 ans

 

Depuis همچنین بیانگر عملی است که در گذشته اتفاق افتاده و بوسیله ی عمل دیگری قطع شده است. این حالت را در زبان فرانسوی با زمان imparfait به همراه passé composé به کار می برند.

?Depuis combien de temps dormais-tu quand je suis arrivé

وقتی رسیدم، چقدر وقت بود خوابیده بودی؟ (از چقدر وقت قبلش خوابیدی بودی؟)

 

Pendant

pendant به معنی “به مدت” یا “برای” هست و به کل یک دوره ی زمانی عمل چه در گذشته و چه در آینده اشاره میکند.

 

به مدت چند وقت فرانسه خوانده ای؟         ?Pendant combien de temps avez-vous étudié le français

به مدت (برای) 3 سال فرانسه خواندم.                                            .J’ai étudié le français pendant 3 ans

 

 

به مدت (برای) 2 ماه در فرانسه زندگی خواهم کرد.                             .Je vais habiter en France pendant 2 mois

 

اگر بعد از pendant از یک اسم استفاده کنیم، معنی “در طول” یا “در طی” می دهد.

 

در طی اقامتم یک فیلم دیدم.                                                   .J’ai vu un film pendant mon séjour

 

در طی این مدت، او منتظرم بود.                                                        .Pendant ce temps, il m’attendait

 

Pour

pour نشان دهنده یک دوره ی زمانی تنها در آینده است. توجه کنید که pendant را می توانستیم در همه ی زمان ها به کار ببریم.

برای دو ماه در آنجا زندگی خواهم کرد.                                             .Je vais y habiter pour 2 mois

 

او برای 3 سال در اروپا درس خواهد خواند.                                         .Il étudiera en Europe pour 3 ans

 

پروژه برای یک سال به تعویق افتاده است (متوقف شده).                             .Le projet est suspendu pour un an

.

درست است که فعل در زمان گذشته است اما کاربرد pour نشان می دهد که این تعویق از زمان حال حاضر شروع می شود و یا در شرف شروع شدن است و تا یک سال آینده ادامه دارد. اگر چندی قبل به تعویق افتاده بود می گفتیم از عبارت زیر استفاده می کردیم.

 

پروژه به مدت یک سال به تعویق افتاده بود (متوقف شد).                   .Le projet a été suspendu pendant un an

3/5 - (4 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واتساپ و تلفن آموزشگاه زبان‌های خارجی
×