آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

واژگان و اصطلاحات مرتبط با مهاجرت در زبان انگلیسی + 🛫 ✅ مثالهای متعدد

در ادامه سری مقاله های آموزش گام به گام زبان انگلیسی با مطلب جدیدی برای معرفی گروهی از واژگان و اصطلاحات انگلیسی که درباره موضوع مهاجرت کاربردی هستند در خدمت شما هستیم. لطفا برای یادگیری آن ها با ما همراه باشید. اصطلاحات مرتبط با مهاجرت در زبان انگلیسی

لیست واژگان ها و اصطلاحات انگلیسی مربوط به مهاجرت

در ادامه می توانید لیست این واژگان و اصطلاحات را با معنی و مثال مشاهده کنید:

 • Immigration laws = قوانین مربوط به مهاجرت

I’ve heard that the immigration laws are to change drastically.

(شنیده ام که قوانین مربوط به مهاجرت قرار است تا حد زیادی تغییر کنند.)

 • Influx of immigrants = هجوم مهاجران

There has been an influx of immigrants entering the country as a result of the civil war in neighboring countries.

(به دلیل جنگ داخلی در کشورهای همسایه شاید هجوم گروه های بزرگ مهاجران به کشور بوده ایم.)

 • Flood of migrants = هجوم مهاجران

France has been overwhelmed by the flood of migrants entering the country.

(فرانسه به خاطر هجوم مهاجران که مدام وارد کشور می شوند تحت تاثیر قرار گرفته است.)

 • Illegal immigrants = مهاجران غیرقانونی

The number of illegal immigrants has been increasing significantly.

(آمار مهاجران غیرقانونی به شکل قابل توجهی در حال افزایش است.)

immigration 1

 • Brain drain = فرار مغزها

Nothing has been done to stop the brain drain the country has suffered from for years.

(هیچ کاری برای جلوی فرار از مغزها که سالهاست به کشور لطمه زده انجام نشده است.)

 • Deportation = اخراج از کشور

All illegal immigrants are to be deported.

(قرار است تمام مهاجران غیرقانونی از کشور اخراج شوند.)

 • First generation immigrants = اولین نسل یک خانواده که در کشور جدید متولد می شوند

I’m a first generation immigrant in the US. My parents arrived here before I was born.

(من در آمریکا یک مهاجر نسل اول هستم. والدینم قبل از تولدم به اینجا آمدند.)

 • Voluntary migration = مهاجرت اختیاری

I came here as a voluntary migrant looking for a better life.

(من به عنوان یه مهاجر اختیاری و در جست و جوی یک زندگی بهتر به اینجا آمدم.)

 • Forced migration = مهاجرت اجباری

He’s a forced migrant who has come to the US to flee persecution in his home country.

(او یک مهاجر اجباری است که به خاطر فرار از ظلم های کشور خودش به آمریکا آمده است.)

 • An asylum-seeker = پناهنده

We need to find a solution for all the asylum-seekers entering the country as a result of the war.

(باید راهی برای مشکل پناهنده هایی که به خاطر جنگ وارد کشور می شوند پیدا کنیم.)

 • Refugee = پناهجو – کسی که وادار به ترک کشور خویش شده

Thousands of refugees fled across the border.

(هزاران پناهجو از مرز گریختند.)

 • Refugee status = پناهجوی قانونی و رسمی

Because she has a refugee status she’s allowed to stay and work here for as long as her life is in danger in her country.

(چون که یک پناهجوی قانونی است می تواند تا هر وقت که زندگی اش در کشور خودش در خطر باشد اینجا بماند و کار کند.) اصطلاحات مرتبط با مهاجرت در زبان انگلیسی

immigration 2

 • Refugee camps = کمپ های پناهجویی

The living condition in most refugee camps is not desirable.

(شرایط زندگی در اکثر کمپ های پناهجویی مناسب نیست.)

 • Permanent resident = فردی که اقامت دائمی محلی را دارد

I’m not a US citizen but I got my Green Card a few years ago so I’m a permanent resident.

(من شهروند آمریکا نیستم ولی چون چند سال قبل گرین کارتم را گرفتم اقامت دائم دارم.)

 • Temporary resident = فردی که اقامت موقت محلی را داشته باشد

I only have a temporary residence. I can’t stay in London more than three months.

(من به شکل موقت اینجا هستم. نمی توانم بیشتر از سه ماه در لندن بمانم.)

مقاله های مرتبط

🛫 ✅ تفاوت migrant و immigrant و emigrant در انگلیسی

3/5 - (2 امتیاز)
موسسه گاما

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
کارشناسان ثبت نام زبان
×