آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

اندام های داخلی در انگلیسی: ✅ فایل صوتی + مثالهای متعدد

در ادامه سری مقاله های آموزش گام به گام زبان انگلیسی با مطلب جدیدی برای معرفی واژگان انگلیسی که برای معرفی اندام های داخلی به کار می روند در خدمت شما هستیم. لطفا با ما همراه باشید. اندام های داخلی در انگلیسی

لیست اندام های داخلی در زبان انگلیسی

لیستی که در جدول زیر می بینید لیستی از مهم ترین اندام های داخلی به زبان انگلیسی هستند.

مغز Brain 1
قلب Heart 2
شش ها Lungs 3
کبد Liver 4
کلیه ها Kidneys 5
معده Stomach 6
روده ها Intestines 7
مثانه Bladder 8
پانکراس Pancreas 9
رحم Womb / uterus 10
تخمدان ها Ovaries 11
تیروئید Thyroid 12
صفرا Gallbladder 13
تستیکل Testes 14
پروستات Prostate 15
غده های آدرنال Adrenal glands 16
غده پیوئیتری Pituitary gland 17
طحال Spleen 18

internal organs

مثال های اندام های داخلی در جمله های انگلیسی

در جمله های زیر کاربرد هر یک از اندام های داخلی نامبرده شده در جدول بالا به انگلیسی بیان شده است.

✅    Brain – The brain controls all of the body’s functions and allows us to think, reason, and perceive the world around us.

(مغز تمام فعالیت های بدن را کنترل می کند و به ما اجازه می دهد که فکر و استدلال کنیم و دنیای دور و بر خود را درک کنیم.)

✅   Heart – The heart pumps blood throughout the body, delivering oxygen and nutrients to the cells.

(قلب خون را به سرتاسر بدن پمپاژ می کند و اکسیژن و مواد مغذی لازم را به سلول ها می رساند.)

✅ Lungs – The lungs are responsible for taking in oxygen and expelling carbon dioxide through the process of breathing.

(شش مسئول گرفتن اکسیژن و پس دادن دی اکسید کربن از طریق فرایند نفس کشیدن هستند.)

✅   Liver – The liver plays a vital role in detoxifying the blood, producing bile for digestion, and storing nutrients.

(کبد نقش حیاتی در گرفتن سموم از خون، تولید صفرا برای هضم و ذخیره مواد مغذی ایفا می کند.)

✅   Kidneys – The kidneys filter waste products from the blood and help regulate fluid balance and blood pressure.

(کلیه ها سموم خون را گرفته و همچنین به تعادل مایعات و فشار خون در بدن کمک می کنند.)

✅   Stomach – The stomach is involved in the digestion of food and serves as a temporary storage site before it moves to the intestines.

(معده در هضم غذا درگیر است و به عنوان یک مخزن موقت پیش از اینکه غذا به سمت روده ها حرکت کند عمل می کند.)

✅ Intestines – The intestines are responsible for absorbing nutrients from food and eliminating waste.

(روده ها مسئول جذب مواد مغذی از غذا و دفع مواد زائد هستند.)

 ✅  Bladder – The bladder stores urine until it is expelled from the body through the process of urination.

(مثانه ادرار را تا وقتی که از طریق فرآیند ادرار کردن از بدن دفع کند در خود ذخیره نگه می دارد.)

✅    Pancreas – The pancreas produces enzymes for digestion and hormones, such as insulin, that regulate blood sugar levels.

(پانکراس انزیم های هضم غذا و هورمون هایی مثل انسولین که سطح قند خون را تنظیم می کنند تولید می کند.) اندام های داخلی در انگلیسی

✅ Spleen – The spleen helps filter the blood, stores red blood cells, and plays a role in the immune system.

(طحال خون رو فیلتر می کند، گلبول های قرمز خون را ذخیره می کند و نقش حیاطی در سیستم ایمنی دارد.)

  ✅  Gallbladder – The gallbladder stores bile produced by the liver and releases it into the small intestine to aid in digestion.

(کیسه صفرا ماده صفرای تولید شده توسط کبد را ذخیره و آن را برای کمک به هضم غذا به درون روده کوچک آزار می کند.)

  ✅  Thyroid – The thyroid produces hormones that regulate metabolism, growth, and development.

(تیروئید هورمون هایی را تولید می کند که در تنظیم متابولیسم، رشد و تکامل نقش دارند.)

  ✅  Adrenal glands – The adrenal glands produce hormones that help regulate stress response, metabolism, and blood pressure.

(غده های آدرنال هورمون هایی را ترشح می کنند که به تنظیم سطح استرس، متابولیسم و فشار خون کمک می کنند.)

  ✅  Pituitary gland – The pituitary gland controls the release of hormones from other glands and plays a key role in growth and development.

(غده پیتوئیتری ترشح هورمون از سایر غده ها را کنترل می کند و نقش اساسی در رشد و نمو به عهده دارد.)

  ✅  Ovaries – The ovaries produce eggs and hormones, such as estrogen and progesterone, in females.

(تخمدان ها نگه دارند تخمک ها و تولیدکننده هورمون هایی مثل استروژن و پروژسترون در زن ها هستند.)

  ✅  Testes – The testes produce sperm and hormones, such as testosterone, in males.

(تستیکل مسئول تولید اسپرم و هورمون هایی مثل تسترون در مردان هستند.)

  ✅  Uterus – The uterus is the organ where a fertilized egg implants and develops into a fetus during pregnancy.

(رحم ارگانی است که تخمک باردار شده در طول بارداری در آن رشد و نمو می کند.)

  ✅ Prostate – The prostate gland is part of the male reproductive system and produces fluid that helps nourish and protect sperm.

(غده پروستات عضوی از بدن مردان است که در سیستم تولیدمثل نقش دارد و ماده ای تولید می کند که به تغذیه و حفاظت از اسپرم ها کمک می کند.)

مقاله های مرتبط

لیست بهترین کلاس های زبان تهران

اعضای بدن در زبان انگلیسی

اعضای صورت در زبان انگلیسی

لطفا امتیاز بدید
موسسه گاما

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
کارشناسان ثبت نام زبان
×