آموزش رایگان زبان فرانسه

اعداد ترتیبی در زبان فرانسه (les nombres ordinaux)

در درسهای قبل شمارش اعداد را به فرانسوی یاد گرفتیم حال در این درس اعداد ترتیبی را یاد میگیریم.

برای تبدیل اعداد اصلی به اعداد ترتیبی به غیر از عدد یک به آخر بقیه اعداد پسوند “ième” را اضافه می کنیم و اگر عددی به “e”  ختم شده باشد,  ابتدا “e” آن را حذف کرده و سپس پسوند“ième” را به آن اضافه می کنیم .

 

جدول زیر اعداد ترتیبی ۱ تا ۱۰۰ را در زبان فرانسه نشان می دهد:

اولین premier
دومین second
سومین troisième
چهارمین quatrième
پنجمین cinquième
ششمین sixième
هفتمین septième
هشتمین huitième
نهمین neuvième
دهمین dizième
یازدهمین onzième
دوازدهمین douzième
سیزدهمین treizième
چهاردمین quatorzième
پانزدهمین quinzième
شانزدهمین seizième
هفدهمین dix-septième
هیجدهمین dix-huirième
نوزدهمین dix-neuvième
بیستمین vingtième
بیست و یکمین vingt et unième
بیست و دومین vingt-deuxième
سی و سومین trente-troisième
چهل و چهارمین quarante-quatrième
پنجاهمین cinquantième
شصتمین soixantième
هفتاد و یکمین soixante et onzième
هشتاد و دومین quatre-vingt-deuxième
نودمین quatre-vingt-dizième
صدمین centième

 

عدد یک برای مذکر”Premier” و برای حالت مونث “Première” میشود.

عدد دو  را نیز به دوشکل میتوان بیان کرد:

Second-

Deuxième-

– زمانیکه اعداد اصلی و کلماتی از قبیل premier (اولین) یا dernier (آخرین) در کنار هم ظاهر میشوند، عدد نخست می آید. بعلاوه، premier و dernier صفت هستند، پس در حالت مونث یه اینصورت میشوند: première و dernière و نیز در حالت جمع هر دو حالت مونث و مذکر، -s میگیرند. این، در زبان انگلیسی برعکس است. برای مثال:

les dix premiers pas (ده قدم اول)        

les vingt derniers jours(20 روز آخر)     

نکته:

برای کوتاه کردن یک عدد ترتیبی فرانسوی، مثل 7th انگلیسی، عدد ترتیبی را بنویسید سپس یک e به بالای آن اضافه میکنیم،مثل این: 7e. این سمبل برای همه ی عددها بجز un استفاده میشود. برای گفتن اولین به زبان فرانسه، بگویید premier (یا première قبل از یک اسم مونث، همچنین برای شکل جمع میتوانید یک s اضافه کنید). برای کوتاه کردن آن، از –er یا –ére در بالای عدد استفاده کنید، مثل این:  1er یا 1ére .

در اینجا مثال هایی از اعداد ترتیبی در یک جمله ذکر شده است:

(دفتر من در طبقه ی پنجم است.)  .Mon bureau est au cinquième étage

5/5 - (1 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واتساپ و تلفن آموزشگاه زبان‌های خارجی
×