آموزش رایگان زبان عربی از ابتدا

صرف فعل مضارع + ✔️مثال کاربردی

 

در ادامه درس های رایگان زبان عربی؛ صرف فعل مضارع را در این مقاله دنبال می کنیم .اصلا  فعل مضارع مربوط به چه زمان هایی است ؟ فعل مضارع مربوط به فعل هایی است که در حال حاضر در جریانه و فعل هایی که در آینده اتفاق می افتند

متکلم : اَ+ مصدر

صرف فعل مضارع
صرف فعل مضارع درمتکلم
 • آنی اَصعَد بالسیاره ….من سوار ماشین میشم
 • آنی اَنزَل ِمِن السیاره …من از ماشین پیاده میشم
 • آنی اَکتُب دُروسی….من درس هامو می خونم
 • آنی َاخابُر صدیقی….من به دوستم زنگ می زنم

نکات : مصدر 3 حرفی /حرف وسط الف>>ا تبدیل به “واو” می شود یا تبدیل به “ی “می شوند

در فعل ماضی حذف می شدند ولی این جا تبدیل می شوند

 • راح >َاروح>>آنی الیوم اَروح لبیت صدیقی….من امروز میرم خونه دوستم
 • مانند >>  شاف >اَشوف>>آنی الیوم اشوف اخوی….من امروز برادرم رو می بینم
 • آنی اَگول لامی >من به مادرم میگم که گال به اگول تبدیل شده است
 • راد /اَرید >که الف تبدیل به “ی”تبدیل شده است.  اَرید َاروح>>من این پیراهن را می خواهم _آنی اَرید اَصعَد بِِالسیاره >من میخواهم سوار ماشین بشوم
 • نکته >>معادل خلیجی اَرید >>ابا یا ابی است /این فعل بسیار فعل کاریردی است و زمانی که فعل ها را به آینده می بریم بسیار کاربرد دارد
 • نکته : در فعل  مضارع هم مانند ماضی اگر مصدر به حرف ه ختم شود برای ساخت فعل این حرف به ی تبدیل می شود مانند اِشتره
 • که تبدیل به اشتری می شود

 

چند مثال برای صرف فعل مضارع در متکلم

 • من فردا می خواهم به تهران بروم >> آنی باچِر اَرید / ابا اَروح لطهران
 • من این پیراهن را نمی خرم >>آنی ما اِشتری هذا الَقَمیص

برای دیدن آموزش فعل ماضی در غایب کلیک کنید

انواع فعل های متکلم در مضارع

 

انا اَقول: بگویم انا اَبغی :  میخواهم
انا اَقدَر :  بتوانم انا اُطلُب:  سفارش می دهم
انا اَروح : بروم انا اَجیب : بیارم
انا اَجی : بیایم انا اِودی : ببرم
انا اِتغَدا : نهار بخورم انا اِِتَصِل : تماس بگیرم
انا اَتعَشا : شام بخورم انا اِِرجَع: برگردم
انا اَکَل : بخورم انا اَراوی : نشان بدم
انا اَخلی: بگذارم انا اَعطی : بدم
انا اَحَط : بگذار انا اَخَذ:  ببرم
انا اِِنسا : فراموش بکنم انا اَطرَشت : بفرستم

 

انا اَشوف: ببینم انا اِفطَر: ضبحانه بخورم

صرف فعل مضارع در مخاطب مذکر

صرف فعل مضارع
صرف فعل مضارع با مثال

ت+ مصدر

 • مانند >>اتروح _تنام _تجی_تگعد
 • مثال >>تو کجا میری ؟؟ اِنتِ وین اتروح ؟
 • تو چی میخوای بخری ؟؟ اِنت شُنو تُرید تَشتَری ……..اَبا معادا خلیجی فعل اَرید است
 • انتِ ساعه کم تیی؟ تو ساعت چند میخواهی بیایی ؟

 فعل مضارع در مخاطب مونث

مخاطب مذکر +ین

 • مانند>>فاطمه اَِنتی وین تروحین؟فاطمه کی میخوای بری؟
 • فاطمه اَِنتی شُنو تِِریدین تِِشترین ؟؟ فاطمه تو چی میخوای بخری؟

 

 فعل مضارع در غایب مذکر

صرف فعل مضارع
صرف فعل مضارع با مثال

ی +مصدر

یرِوح /یِرجع/یِشتری/یِنام/یِصعَد/یَنزِل

 • علی متی یَروح لِلسوگ ؟؟علی کی میره بازار
 • محمد چی مخواد بخره ؟؟ محمد شُنو یُرید یِشتری
 • علی از کجا سوار ماشین میشه ؟ علی من وین یَصعد بِالسیاره
 • محمد میتونه بیاد اینجا ؟؟محمد یِگدُر ییی لِهنا ؟

فعل مضارع در غایب مونث

ت + مصدر 

 • فاطمه متی اِتروح لِلسوگ ؟فاطمه کی میره بازار
 • زهرا شُنو تُرید تِِشتری ؟؟زهرا چی میخواد بخره
 • لیلی من وین تَصعَد بِالسیاره ؟ لیلی از کجا سوار ماشین شده

 

 

لطفا امتیاز بدید
موسسه گاما شیراز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن و واتساپ آموزشگاه زبان عربی
×