آموزش رایگان زبان فرانسه

قواعد تلفظ و فنوتیک در زبان فرانسه با توضیحات کامل✔✔

آموزش مقدماتی تلفظ زبان فرانسه

از بخش های مهم یادگیری هر زبانی بخش فنوتیک است.زمانی یک زبان برای شما راحت خواهد بود که با بخش فونتیک آن زبان آشنایی داشته باشید.

در این مقاله با قواعد فنوتیک فرانسه آشنا خواهید شد.

– استرس روی کلمات:

 

بر خلاف زبان انگلیسی که باید بدانیم استرس در کدام قسمت کلمه قرار میگیرد در زبان فرانسوی استرس همیشه روی آخرین بخش تلفظ شده قرار دارد.

-(e) در پایان کلمات تلفظ نمیشود.

 

حرف پایانی e معمولا تلف نمیشود ، و اگر به دنبال آن حرف بی صدایی بیاید تلفظ میشود.

-حروف بی صدای آخر معمولا صامت هستند .

 

مگر c، f و l که عموما تلفظ میشوند. مانند انگلیسی که کلمات با اضافه شدن s جمع بسته میشوند ولی s در انتهای کلمات تلفظ نمیشوند.

به عنوان مثالenfant و شکل جمع آن enfants هر دو به یک شکل تلف میشوند. البته در این مورد استثنا نیز وجود دارد مثل gaz , oust , sud , autobus.

 

-Ç همیشه صدای س میدهد

مثل garcon , leçon و façon.

-در زبان فرانسه حرف h هیچگاه تلفظ نمیشود.

-درباره لیزون در زبان فرانسه بدانیم:

 

قوانین لییِزون:

در زبان فرانسه هنگامی که کلمه ای با حرف بی صدا تمام شود و کلمه بعدی با حرفی صامت با صدادار شروع شود حرف صامت به همراه حرف صامت به

همراه حرف صدادار خوانده میشود. البته صدایی که تولید میشود بسته به شرایط متفاوت است.

حروف s و x صدای z میدهند(les‿enfants,deux‿enfants)حرف f صدای v و حرف d صدای t میدهند.

 

-صداهای نَزَل چیست؟

 

این صداها توسط حروف بی صدای m وn + حروف بیصدا درست میشوند و در این صورت m و n تلفظ نمیشوند. همچنین به خاطر داشته باشید که این اتفاق زمانی میافتد که این حروف و حروف صدادار تنها بیایند.

برای مثال:(un, en, ton) یا توسط حرف بی صدای دیگری به غیر از خود m و n دنبال شوند. اگر بعد از این ترکیب حرف صدا داری بیاید هم m یا n تلفظ میشوند و هم حرف صدادار ( مثل une).

 

 

 

-نکته درباره حرف h

در زبان فرانسه شش صفت مذکر و سه صفت ملکی مونث وجود دارند که اگر کلمه بعد از آنها با حرف صدادار یا h شروع شود تغییر فرم خواهند داد.

  • beau – bel (زیبا) (un beau garçon – un bel homme)
  • ce – cet (این, آن) (ce garçon – cet enfant)
  • fou – fol (عصبانی) (un fou rire – un fol espoir, un fol appel)
  • mou – mol (نرم) (un mou matelas – un mol oreiller)
  • nouveau – nouvel (جدید) (le Nouveau Monde – le Nouvel An)
  • vieux – vieil (پیر-قدیمی) (un vieux camarade – un vieil ami)

اکنون در جدول زیر ترکیب کلمات را همراه با مثال میبینید.

ترکیب حرف فرانسوی صدای فرانسوی نکات مثال توضیحات

ai

/e/; /ɛ/ صدای اِ aimer, lait
au, eau /o/ صدای اُ chaud, tableau
eu, oeu /œ/, /ø/ heure, deux
ier /je/ papier, calendrier
ill, il /ij/ صدای ی famille, œil, travail (استثنا)mille, ville, tranquille, village
ou /u/ صدای او vous, ouvrir
oi, oy /wa/ صدای اُی voici, voyage
ui /ɥi/ صدای وی (we) nuit, puis, aujourd’hui
ch /ʃ/ صدای ش chat, chocolat cœur, chaos, christ,(استثنا) psychologie,  technologie…
gn /ɲ/ صدایی شبیه ni در onion gagner, montagne
gu /g/ صدای گ guère
qu /k/ صدای ک quatre, qui, masque
th /t/ théâtre
tion /sjõ/ Ti در فرانسوی به صورت si تلفظ میشود conversation
en, an, am, em /ɑ̃/ صدای نزل فرانسوی encore, croissant, champ, ensemble
aim, ain, ein, eim, im, in, ym, yn /ɛ̃/ صدای نزل فرانسوی magasin, faim, demain, peinture, brin, timbre, thym
oin /wɛ̃/ صدای نزل فرانسوی moins, loin
on, оm, eon /ɔ̃/ صدای نزل فرانسوی maison, nom, pigeon
un, um /œ̃/ صدای نزل فرانسوی brun, parfum
3/5 - (2 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واتساپ و تلفن آموزشگاه زبان‌های خارجی
×