آموزش رایگان زبان آلمانی از ابتدا : فیلم + صدا (گام به گام)

آموزش اعداد آلمانی از 1 تا 100 ( و تا 1,000,000) : تلفظ + جدول و قوانین شکل گیری

اعداد ، تاریخ و زمان در آلمانی

 

در ادامه درس های آموزش رایگان زبان آلمانی در این درس به آموزش اعداد آلمانی از 1 تا 100 (اعداد اصلی) می پردازیم و سیستم بیان اعداد آلمانی (و تا 1,000,000) را توضیح خواهیم داد.

 سیستم بیان اعداد آلمانی از 1 تا 1000000  – همه اعداد در یک نگاه

اعداد آلمانی تا 12 با تلفظ

شما فقط باید اعداد 0 تا 12 را حفظ کنید – هیچ سیستمی برای این دسته وجود ندارد 🙂

اعداد

null

0

eins

1

zwei

2

drei

3

vier

4

fünf

5

sechs

6

sieben

7

acht

8

neun

9

zehn

10

elf

11

zwölf

12

 

اعداد باقیمانده بر اساس سیستمی تشکیل می شوند که در جدول زیر مشاهده می کنید. استثناها با رنگ قرمز مشخص شده اند، توضیحات مفصل را می توان در متن زیر یافت:

Zahlen

0-12

0 null, 1 eins, 2 zwei, 3 drei, 4 vier, 5 fünf, 6 sechs, 7 sieben, 8 acht, 9 neun , 10 zehn,  11 elf, 12 zwölf حفظ کنید

13-19

13 dreizehn, 14 vierzehn, 15 fünfzehn, 16 sechzehn, 17 siebzehn, 18 achtzehn,      19 neunzehn

3 bis 9 + “-zehn”

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

20 zwanzig, 30 dreißig, 40 vierzig, 50 fünfzig, 60 sechzig, 70 siebzig, 80 achtzig, 90 neunzig

3 bis 9 + “-zig”

21, 31, 42, 55

21 einundzwanzig, 31 einunddreißig, 42 zweiundvierzig, 55 fünfundfünfzig

Einerzahl + und + Zehnerzahl

100, 200

100 einhundert, 200 zweihundert,              300 dreihundert Einerzahl + “-hundert

121, 231

121 einhunderteinundzwanzig,                  231 zweihunderteinunddreißig

Einerzahl + “-hundert” + Zehnerzahl

1000, 6000

1000 eintausend , 6000 sechstausend

Einerzahl + “-tausend

6121

sechstausendeinhunderteinundzwanzig

Tausender + Hunderter + Zehnerzahlen

1 000 000

eine Million

1 000 000 000

eine Milliarde

 

همه چیز تا اینجا روشن است؟ سپس از جدول بالا استفاده می‌کنم تا شما را به سیستمی نزدیک کنم که طبق آن می توانید اعداد اصلی را تشکیل دهید.

اعداد آلمانی از 1 تا 100 – توضیح دقیق ؛ آموزش

به این ترتیب اعداد 13 تا 19 را تشکیل می دهید

برای تشکیل اعداد از 13 تا 19، عدد 3-9 را بردارید و “-zehn” را اضافه کنید:

 • 13 dreizehn
 • 14 vierzehn
 • 15 fünfzehn
 • 16 sechzehn
 • 17 siebzehn
 • 18 achtzehn
 • 19 neunzehn
توجه:

لطفاً توجه داشته باشید که در اعداد 16 و 17 پایان s از sechs و “en” از sieben وجود ندارد. ( sechzehn / siebzehn).

نحوه بیان اعدادی مانند 10، 20، 30 و غیره

شما اعدادی مانند 10، 20، 30 را طبق سیستم از قبل شناخته شده تشکیل می دهید – به جای “–zehn”، “-zig” را اضافه می کنید. با این حال، دو استثنا وجود دارد:

 • 20 zwanzig
 • 30 dreißig
 • 40 vierzig
 • 50 fünfzig
 • 60 sechzig
 • 70 siebzig
 • 80 achtzig
 • 90 neunzig

چگونه اعدادی مانند 21، 22، 44 و غیره را بیان می کنید؟

حالا واقعا جالب می شود – زیرا اعدادی مانند 21، 22 یا 44 به آلمانی “از پشت” نوشته و صحبت می شوند. این بدان معنی است که ابتدا واحدهای (1، 2، 3، 4 و غیره) و سپس ده تایی ها (20، 30، 40 و غیره) را تلفظ می کنید.

به عنوان مثال، “21” در عدد، “eins” در ابتدا و سپس فقط “zwanzig” وجود دارد. در این بین فقط کلمه “und” را اضافه می کنیم و تمام:  einundzwanzig.

کمی عجیب است، اینطور نیست؟ 🙂 در ابتدا هنگام پرداخت در صندوق های پول آلمانی شگفت زده خواهید شد. اما نگران نباشید، همه چیز زمان و عادت کردن است. تا آن زمان به یاد داشته باشید:

 ده ها (10، 20، 30 و غیره) + und + یکی ها (1،2،3 و غیره) 

در اینجا چند نمونه دیگر وجود دارد:

 • 31 einunddreißig
 • 41 einundvierzig
 • 51 einundfünfzig
 • 61 einundsechzig
 • 71 einundsiebzig
 • 81 einundachtzig
 • 91 einundneunzig

اعداد آلمانی تا 1000 (و بیشتر) – توضیح دقیق ؛ آموزش

اینطوری صدها مثل 100، 200، 200 و غیره درست می کنید.

شما اعدادی مانند 100، 200، 300 و غیره را به صورت زیر بیان کنید:

1،2،3 (و غیره، بسته به تعداد صدها) + “-hundert”

این چیزی است که در عمل به نظر می رسد:

100 einhundert
200 zweihundert
300 dreihundert

و چگونه می توانید صدتایی ها مانند 158، 199 و غیره را بسازید؟

اول صدتایی ها میگی بعد ده تایی:

 • 158 hundertachtundfünfzig
 • 199 einhundertneunundneunzig

وقتی می خواهید بگویید 258، 358،458، 558 و غیره، همین سیستم اعمال می شود. فقط چند صد عدد را اضافه کنید:

 • 158 hundertachtundfünfzig
 • 199 einhundertneunundneunzig

Ein یا Eins

“S” فقط در پایان می آید اگر چیزی بعد از کلمه “ein” نیاید. Eins (بعد از کلمه “ein” چیزی نمی آید، به همین دلیل “s” در آخر کلمه می آید). Einundsechzig  (بعد از کلمه “Ein” کلمه “-sechzig ” می آید، بنابراین “s” در پایان کلمه وجود ندارد)

اینجوری میشه هزارتایی ها مثل 1000، 2000، 3000 و غیره درست کرد.

در مورد هزارتایی ها هم همینطور است:

1،2،3 (و غیره، بسته به تعداد هزاران) + “-tausend”

این چیزی است که در عمل به نظر می رسد:

 • 1000 eintausend
 • 2000 zweitausend
 • 3000 dreitausend

و چگونه می توان هزاران مانند 1158، 2258، 4458 و غیره را ساخت؟

ابتدا هزاران، سپس صدها و سپس ده ها را می گیرید:

 • 1158 eintausendeinhundertachtundfünfzig
 • 2258 zweitausendzweihundertachtundfünfzig
 • 4458 viertausendvierhundertachtundfünfzig

اعداد آلمانی در عمل – تاریخ و زمان

آلمانی ها سال را به دو قسمت تقسیم می کنند ؛ ابتدا می گویند چند صده است، سپس چند دهه. در عمل به این صورت است:

 • 1989 neunzehnhundertneunundachtzig
 • 1761 siebzehnhunderteinundsechzig

اگر بخواهید سالی را که یک قرن جدید آغاز شد نامگذاری کنید، باید بگویید چند صد است:

 • 1600 sechzehnhundert
 • 1800 achtzehnhundert

بعد از سال 2000 یکی اینطور صحبت می کند و سال را می خواند:

 • 2009 zweitausendneun
 • 2019 zweitausendneunzehn

آیا شما می خواهید بیشتر بدانید؟ نگاهی به اینجا بیندازید: تاریخ به زبان آلمانی.

زمان

دو راه برای گفتن زمان در آلمانی وجود دارد:

شما می توانید روش رسمی (24 ساعت) را در ایستگاه قطار، رادیو یا فرودگاه بشنوید. زمان بر اساس طرح ساعت – Uhr – دقیقه داده می شود:

 • 18:57 achtzehn Uhr siebenundfünfzig
 • 10:10 zehn Uhr zehn

نوع غیر رسمی در زندگی روزمره استفاده می شود. در اینجا از سیستم 12 ساعته استفاده می شود. برای جلوگیری از سوء تفاهم، زمان اغلب با زمان روز (صبح، صبح، بعد از ظهر، عصر، شب) تکمیل می شود:

 • 19:30 halb acht (abends)halb neunzehn
 • 20:45 Viertel vor neun (abends)

اگر می خواهید در مورد بیان زمان به زبان آلمانی بیشتر بدانید، کلیک کنید.

حتماً به مقاله الفبای آلمانی با تلفظ نیز نگاه کنید. با موفقیت زبان آلمانی را شروع می کنید!

چه چیز دیگری درباره اعداد آلمانی باید بدانید؟

تمام اعدادی که کوچکتر از یک میلیون هستند با حروف کوچک و با هم نوشته می شوند. اگر عددی به عنوان اسم استفاده شود، با حروف بزرگ نوشته می شود. مثلا:

 • Sie ist so eine Null!

اعداد اصلی آلمانی به چهار گروه تقسیم می شوند:

اعداد اصلی
اعداد ترتیبی
کسری
اعداد دیگر

علاوه بر اعداد اصلی، باید در مورد اعداد ترتیبی نیز بدانید. اعداد ترتیبی دنباله را توصیف می کنند:

Erste Hilfe ist wichtig! (کمک های اولیه مهم است!)

می توانید آن را به عنوان یک عدد بعلاوه یک نقطه بنویسید یا می توانید آن را بنویسید:

 • 1. = der/die/das erste
 • 19. = der/die/das neunzehnte
 • 3. = der/die/das dritte

اعداد ترتیبی برای مثال برای نشان دادن تاریخ مهم هستند. در اینجا با اعداد ترتیبی بیشتر آشنا خواهید شد.

آیا باید اعداد را با حروف بنویسید؟

اعداد آلمانی فقط در چند مورد با حروف نوشته شده اند – خوشبختانه! فقط اعداد یک و دو هجا باید نوشته شود (یک، هفت، صد) و نه به صورت رقم (1، 7، 100). با این حال، اگر از اعداد جلوی اختصارات برای ارزها، پیمانه ها، وزن ها و غیره استفاده کنید، حتی نوشتن آنها ممنوع است! 🙂 به عنوان مثال:

 • 5 EUR
 • 7 kg
 • 3 km
 • 10 min

 

2.7/5 - (8 امتیاز)
موسسه گاما

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

 1. چقد قشنگ توضیح دادین ، یه مقاله آموزشی رو اینطور قشنگ توضیح دادین احتمال زیاد کلاساتونم کیفیت بالایی باید داشته باشه
  درکل عالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
واتساپ و تلفن آموزشگاه آلمانی
×