آموزش رایگان زبان آلمانی از ابتدا : فیلم + صدا (گام به گام)

گرامر ضمایر پرسشی در آلمانی (Interrogativpronomen) + توضیح و مثال

ضمایر پرسشی (Interrogativpronomen) چیست؟

در ادامه درس های آموزش رایگان زبان آلمانی ، در این درس ضمایر پرسشی در آلمانی را خواهیم آموخت. ضمایر سؤالی (ضمایر پرسشی) در جمله سؤالی جایگزین اسم یا ضمیری می شوند که در مورد آن سؤال می کنیم. در این درس استفاده صحیح از ضمایر پرسشی آلمانی را یاد می گیرید.

Wer/was/wem/wen/wessen (چه کسی )

ضمایر پرسشی who, what, who, whom, who جایگزین اسم یا ضمیری است که در مورد آن سؤال می کنیم.

آزمون تعیین سطح گاما
  • برای سؤال در مورد فاعل (در حالت Nominativ)، از wer (چه کسی) برای مردم و was (چه چیزی) برای هر چیز دیگری استفاده می کنیم.

مثال:

کی آن حرف را زد؟

Wer hat das gesagt?

این چیه؟

Was ist das?

  • برای سؤال مربوط به مفعول مستقیم (َAkkusativ) از wen برای افراد و was برای هر چیز دیگری استفاده می کنیم.

مثال:

به کی زنگ زدی؟ Wen habt ihr angerufen?
تو چی خوردی؟ Was hast du gegessen?
  • وقتی در مورد مفعول غیرمستقیم (Dative) که معمولاً یک شخص است سؤال می شود، از wem استفاده می کنیم.

مثال:

Wem hast du das Buch gegeben?

کتاب را به چه کسی دادید؟

  • کلمه سؤالی wessen (کیست) برای Genetiv  می باشد.

مثال:

Wessen Tasche ist das?

این کیف کیه؟

 

ضمایر پرسشی در آلمانی
ضمایر پرسشی در آلمانی

Welcher/was für ein (کدام / چه نوع)

ضمایر سؤالی که می توان آنها را جایگزین یا همراه اسم کرد و صرف می شوند. ما معمولاً در مورد نوع / گونه و غیره با was für ein سؤال می کنیم.

مثال:

– مانوئلا یک سگ دارد.

– چه نوع (سگ) دارد؟

– یک چیهواهوا

– Manuela hat einen Hund.

– Was für einen (Hund) hat sie?

– Einen Chihuahua.

با welcher/welche/welches در مورد چیزی خاص، هنگام انتخاب از چند چیز ، سؤال می کنیم.

مثال :

– کدام (سگ) مال مانوئلا است، بزرگ یا کوچولو؟

– کوچک.

– Welcher (Hund) gehört Manuela, der große oder der kleine?

– Der kleine.

صرف welcher/was für ein

جدول اجمالی زیر صرف welcher/was für ein در همه ی حالتها برای مذکر ،خنثی ، مؤنث و جمع را نشان می دهد.

Plural جمع

Feminin مؤنث Neutrum خنثی

Maskulin مذکر

حالت

welche

welche

welches

welcher

Nominativ

was für welche was für eine was für ein(s)*

was für ein(er)*

welche

welche

welches

welchen

Akkusativ

was für welche

was für eine

was für ein(s)*

was für einen

welchen

welcher

welchem

welchem

Dativ

was für welchen

was für einer

was für einem

was für einem

welcher

welcher

welches

welches

Genetiv

was für welcher

was für einer

was für einem

was für eines

*حروف داخل پرانتز فقط برای فرم های جایگزین استفاده می شود.

مثال:

با چه نوع ماشینی رانندگی می کنید؟

Was für ein Auto fährst du?

چه جور داری رانندگی میکنی؟

Was für eins fährst du?

 

 

3/5 - (4 امتیاز)
موسسه گاما

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
واتساپ و تلفن آموزشگاه آلمانی
×