آموزش رایگان زبان آلمانی از ابتدا : فیلم + صدا (گام به گام)

مفعول آکوزاتیو در زبان آلمانی ؛ آکوزاتیو چیست؟ حالت مفعولی مستقیم (Akkusative)

 

در ادامه درس های رایگان آلمانی، در این درس شما با مفهوم آکوزاتیو در زبان آلمانی ، قواعد آن و نحوه ی استفاده از آن آشنا می شوید.

آزمون تعیین سطح گاما
Akkusative
akkusativ در زبان آلمانی

 

آکوزاتیو (Akkusative) چیست ؟

آکوزاتیو یکی از چهار حالت اسم در زبان آلمانی می باشد. این آکوزاتیو را کجا می بینیم ؟بعضی مواقع اسم ها در جمله در حالت آکوزاتیو قرار می گیرند این امر به ویژه در آرتیکل آنها مشخص است .

Ich sehe den Junge.

der Junge در حالت Nomminativ قرار دارد . اینجا همان اسم در حالت آکوزاتیو قرار دارد.

آکوزاتیو فقط با آرتیکل خود را نمایان نمی کند.اگر صفت یا ضمیر در حالت آکوزاتیو قرار گیرد ممکن است شکل آنها تغییر کند یا اینکه پسوند بگیرند.

سؤال کنترلی : شما در مورد آکوزاتیو می پرسید ?wen (چه کسی ؟) ?was (چی؟)

چگونه آرتیکل ها ،صفات و اسم ها را در حالت آکوزاتیو صرف کنیم ؟

در جدول زیر می توانید نحوه ی قرار گرفتن آرتیکل مشخص (Bestimter Artikel) و آرتیکل نامشخص (Unbestimter Artikel) ، اسم و صفت به صورت مفرد و جمع در سه بخش مذکر ، مونث و خنثی را مشاهده می کنید.

 

ohneartikel

Unbestimter Artikel , kein , Possessivartikel

(آرتیکل نا مشخص ،

kein, ضمایر ملکی)

Bestimter Artikel

(آرتیکل مشخص)

netten Mann

eine netten Mann

den netten Mann

Maskulin

nette Mutter

eine nette Muter

die nette Muter

Feminin

nettes Kind

ein nettes Kind

das nette Kind

Neutrum

nette Eltern

deine netten Eltern

die netten Eltern

Plural

این جدول فقط در نگاه اول بسیار پیچیده به نظر می رسد.در واقع نیازی نیست اطلاعات زیادی یاد بگیرید.

توجه :

آرتیکل die و das مانند حالت Nominativ هستند فقط آرتیکل der در حالت آکوزاتیو den می شود.

kein مانند ضمایر ملکی و unbestimmter Artikel (آرتیکل نامشخص) صرف می شود.

در زیر چند مثال برای نمونه آورده ایم.

ein paar Beispiel

Ich habe einen netten Vater.

Sie hat kein Kind.

Ich habe einen woderschönen Vogel.

Das sind meine schönen Blumen.

Ich koche einen Fisch.

Hast du den scharfen Pfefer essen?

Ich liebe meinen Mann.

به همین ترتیب ضمایر ملکی( Possessivpronomen) و ضمایر شخصی (Personalpronomen )در حالت آکوزاتیو تغییر پیدا می کنند در واقع صرف می شوند.

Possessivpronomen

(Akkusativ)

Personalpronomen

(Akkusativ)

Personalpronomen

(Nominativ)

Feminin + Plural Neutrum Maskulin
meine mein meinen mich ich
deine dein deinen dish du
seine sein seinen ihn er
ihre ihr ihren sie sie
seine sein seinen es es
unsere unser unseren uns wir
eure euer euren euch ihr
ihre ihr ihren sie Sie/sie

چند مثال دیگر از ضمایر ملکی و ضمایر شخصی در حالت آکوزاتیو

Beispiel

Ich liebe dich.

Hast du deine Eltern besucht?

ich habe meine Kleidung gewaschen.

Raümt dein Zimmer auf!

Hasst du ihn?

 چه موقع از آکوزاتیو استفاده کنیم ؟

در جمله هایی با بیش از یک مفعول ،مفعول مستقیم همیشه آکوزاتیو است مگر اینکه حرف اضافه/ فعل مستلزم استفاده از Genetiv یا Dativ باشد.

Ich habe das Buch auf den Tisch gelegt.

Ich: فاعل (Subject) حالت Nominativ

das Buch : مفعول مستقیم (Object) حالت Akkusativ

den Tisch : مفعول غیر مستقیم (Object) : Dativ

نکته : مفعول مستقیم و غیر مستقیم- در یک جمله با دو مفعول ، شخص همیشه داتیو است و اشیا همیشه در حالت آکوزاتیو هستند.

اگر فقط یک مفعول در جمله باشد ، آنگاه آکوزاتیو است مگر اینکه فعل/ حرف اضافه مستلزم استفاده از Genetiv یا Dativ باشد.

 .Er sucht mich تنها مفعول جمله mich ، آکوزاتیو است.

.Er sucht nach mir تنها مفعول جمله mir است اما بعد از حرف اضافه nach همیشه داتیو است.

حرف اضافه تعیین کننده است.

Akkusativ بعد از فعل ها

تقریبا بعد از همه ی افعال ، آکوزاتیو استفاده می شود.به عنوان مثال:

essen, bestellen, zählen, bezahlen, tragen, buchen, kaufen, verkaufen, suchen, verstehen, fragen, vergessen, lesen, trinken, rauchen, haben, besitzen, schreiben, lernen, verstecken, finden, besuchen, treffen, kennen, hören, sehen, kochen

Beispiel 

Sie trinkt keinen kaffee.

Ich treffe dich heute.

Sie lernen Deutsch jeden Tag.

Ich habe 2 Kinder.

Er hat dir eine Frage gestellt.

آکوزاتیو بعد از حروف اضافه (Präpositionen)

حروف اضافه خاصی وجود دارد که مستلزم استفاده از آکوزاتیو است. بعد از این حروف اضافه همیشه آکوزاتیو می آید.

 

Beispiel

حرف اضافه آکوزاتیو ساز

Das Auto fuhr durch den Tunnel.

durch

Die Blumen für dich.

für

Das ist gegen die Vorschrift.

gegen

Ich lebe nicht ohne dich.

ohne

Ihr kommt um 9 Uhr.

um

Sie gehen die Straße entlang.

entlang

Wir fahren nur bis Stuttgart.

bis

حروف اضافه دیگری (9 حرف) وجود دارند که با حالت آکوزاتیو و داتیو مشترک هستند.

in – an – auf – unter – über – neben – zwischen – vor – hinter

نکته :

  1. آن دسته از اسامی که به حرف e ختم می شوند به غیر از حالت Nominativ در سه حالت دیگر یک حرف n اضافه می شود.
  2. به آن دسته اسامی مذکر که پسوند ent ، ant وand دارند به غیر از حالت Nominativ در سه حالت دیگر ، حروف en اضافه می شود.

 

4.3/5 - (7 امتیاز)
موسسه گاما

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
واتساپ و تلفن آموزشگاه آلمانی
×