آموزش رایگان زبان فرانسه

امری کردن افعال در زبان فرانسه + قواعد و نکات مهم با مثال🙂

از وجه امری برای بیان دستور  در جمله استفاده میکنیم.

-فعل امر در زبان فرانسه سه صیغه  دارد:

امری کردن افعال گروه اول

دوم شخص مفرد “تو” یا “tu”، اول شخص جمع “ما” یا “nous” و دوم شخص جمع “شما” یا “vous”.

فعل امری در جملات بدون فاعل  می‌آید و به تنهایی  نیز معنی می‌دهد.

گروه اول که جزء مصدری آنها به”er”است, ابتدا ضمایر فاعلی را حذف میکنیم و در دوم شخص مفرد,”s” را از آخر فعل برمیداریم. مثال:

Entre

 

“داخل شو, بیاتو”

Tu entres

 

“داخل میشوی                               “

Entrons

 

“بریم تو, داخل شویم”

Nous entrons

 

“میرویم تو, داخل میشویم”

Entrez

 

“بیایید تو,  داخل شوید”

Vous entrez

 

“میروید تو, داخل میشوید”

طرز تشکیل فعل امر در افعال گروه دوم و سوم نیز همانند گروه اول است, با این تفاوت که”s” دوم شخص مفرد حذف نمیشود.مثال:

گروه سوم فعل

 

“Prendre”        برداشتن

گروه دوم فعل

 

“punir”      تنبیه کردن

 

Prends

 

بردار

Punis

 

تنبیه کن

 

Prendrons

 

برداریم

Punisson

 

تنبیه کنیم

Prendrez

 

بردارید

Punissez

 

تنبیه کنید

نکته اول:نکته ای مهم برای ضمایر “en” و”y” در افعال امری

اگر بعد از فعل امر ضمایر “y  و en” بیاید: برای خوش آهنگی کلام “s” را به آخر فعل  اضافه میکنیم.مثال:

 بفرما,  برو آنجا.             .vas-y

از آن بده.         .donnes-en

 

نکته دوم:چهار فعل وجه دستوری بی قاعده دارند.این افعال عبارتند از:

 

vouloirsavoirEtre

 

Avoir
veuillesachesoisaie
veuillonssachonssoyonsayons
veuillezsachezsoyezayez

– زمان امری حال برای فعل‌های دیگر

 

فعل امر از فعل faire

انجام بدهfais
انجام بدیمfaisons
انجام دهیدfaites

کاربردهای وجه امری

 

1- زمان امری حال برای دستور دادن، منع کردن، آرزو کردن و یا درخواست کردن است، برای مثال:

 عجله کنیم.           .Dépêchons-nous-

در مثال بالا از فعل امری برای دستور دادن استفاده کردیم.

 اینجا وارد نشوید.        .N’entrez pas ici –

 در مثال بالا از فعل دستوری برای منع کردن استفاده کردیم.

 تعطیلات خوبی را بگذرانید.    .Passez de bonnes vacances –

 در مثال بالا از فعل امری برای آرزو کردن استفاده کردیم.

 من را ببخشید .                  .Excusez-moi-

 در مثال بالا از فعل دستوری برای درخواست کردن استفاده کردیم.

امری کردن فعل‌های دوضمیره

حالت امری فعل‌های دوضمیره مانند بقیه فعل‌های امری تنها برای سه شخص وجود دارد و صرف می‌شود، دوم شخص مفرد “تو” یا “tu”، اول شخص جمع “ما” یا “nous” و دوم شخص جمع “شما” یا “vous”. برای امری کردن این دسته از افعال مرحله به مرحله پیش می‌رویم. در ابتدا باید فاعل جمله را حذف کنیم، سپس طبق قواعد امری کردن فعل، فعل اصلی را امری کنیم و ضمایر انعکاسی را طبق جدول زیر پس از فعل امری شده بنویسیم:

ضمیر انعکاسی در حالت خبریضمیر انعکاسی در حالت امری
teToi
nousNous
vousVous

در جدول زیر می‌توانید تغییر فعل دوضمیره (se lever) را در دو حالت خبری و امری مشاهده کنید:

خبریامری
Tu te lèvesLève-toi
Nous nous levonsLevons-nous
Vous vous levezLevez-vous

موسسه گاما آموزشگاه برگزیده سال موسسه گاما شیراز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *