آموزش رایگان زبان فرانسه

صفات ملکی در زبان فرانسه +مثال ها و توضیحات کامل✔😉

ضمایر و صفات ملکی واژه هایی هستند که مالکیت چیزی بر دیگری را نشان میدهند. این ضمایر یا صفات در زبان فرانسه با توجه به اسمی که به آن نسبت داده می شوند تغییر می کنند.

صفات ملکی

صفات ملکی  یا ضمایر ملکی  (در زبان فرانسه l’adjectif possessif ) همیشه قبل از یک اسم می آیند و در واقع به اسم وابسته هستند. صفت ملکی مثل بقیه صفات در زبان فرانسه با توجه به جنسیت و فرد یا جمع بودن اسمی که به آن نسبت داده شده اند تغییر می کنند. حالت جمع این صفات یا ضمایر برای هر دو جنسیت مشابه است. به مثال های زیر توجه کنید:

      دنبال کتابم میگردم .                               .Je cherche mon livre

او دنبال کتابش میگردد.                              .Elle cherche son livre

شخص مذکر             مونث جمع
اول شخص مفرد mon ma mes
دوم شخص مفرد ton ta tes
سوم شخص مفرد son sa ses
اول شخص جمع notre notre nos
دوم شخص جمع votre votre vos
سوم شخص جمع leur leur leurs

نکته: پیش از حروف صدادار یا h صامت ضمایر ma، ta و sa به شکل mon، tom  و son در می آیند. به مثال زیر توجه کنید:

.Je cherche mon amie       باید بنویسیم  .Je cherche ma amie

مثال های بیشتر برای صفات ملکی:

Stylo (m) خودکارم Mon stylo
Sac (m) کیف تو Ton sac
Pantalon(m) شلوار او Son pantalon
Robe(f) پیراهنم Ma robe
Voiture(f) ماشینت Ta voiture
Chemise(f) پیراهنش Sa chemise
Amis(mp) دوستان من Mes amis
Robes(fp) پیراهنهای تو Tes robes
Livres(mp) کتلبهای او Ses livres
Marriage(ms) ازدواج ما Notre mariage
Voiture(fs) ماشین شما Votre voiture
Maison(fs) خانه آنها Leur maison
Filles(fp) دختران ما Nos filles
Fils(mp) پسران شما Vos fils
Amis(mp) دوستان آنها Leurs amis

نکته:معمولا (S) آخر اسامی نشان دهنده جمع است. کلمه fils حالت مفرد و جمع یکسانی دارند.

صفات ملکی از نظر جنس و شمار با اسم مربوط به خود مطابقت میکنند و نه با مالک.مالک چه مونث باشد و چه مذکر فرقی نمیکند.مثالهای زیر این نکته را برایتان روشن میکند:

شخص مذکر میگوید: خودکار من          mon stylo

شخص مونث میگوید: خودکار من       mon stylo

در اینجا مذکر یا مونث بودن شخص شرط نیست, بلکه جنس خودکار مدنظر است که مفرد مذکر میباشد.

توضیح بیشتر برای صفات ملکی:

ماشین من  ma voiture , کتابهای من mes livre  زن یا مرد بگوید فرقی نمیکندبلکه نکته مهم در اینجا ماشین و کتابها هستند که یکی مفرد مونث است و دیگری جمع مذکر.

خلاصه مطالب بالا در جدول زیر آمده است.

 

 

جمع                           مفرد  

 

 

 

 

 

مالک یک نفر است

مذکر و مونث      مونث    مذکر
Mes

 

 

Tes

 

 

ses

Ma

 

 

Ta

 

 

Sa

 

Mon

 

 

Ton

 

 

Son

 

جمع مفرد  

 

 

 

 

مالک چند نفر است.

مذکر و مونث مذکر و مونث
Nos

 

 

Vos

 

leurs

Notre

 

Votre

 

leur

هر چقدر مثالهای بیشتری بخوانید بیشتر یاد میگیرید پس مثالهای بعد را نیز مطالعه کنید.

بابا یک ماشین دارد. این ماشینش هست       .Papa a une voiture. C’est sa voiture

چون واژه voiture مفرد و مونث است بنابراین از صفت ملکی مفرد مونث استفاده می کنیم .

آیا این سگ شماست  ؟ – بله ، این سگ من است.                    .  Est-ce que c’est votre chien ? -Oui, c’est mon chien

واژه chien  مفرد و مذکر است بنابراین صفات ملکی آن هم مفرد مذکر هستند .

چکیده ای در مورد صفات ملکی:

صفات ملکی در زبان فرانسه همیشه پیش از یک اسم می آیند و در واقع به اسم وابسته هستند. صفت ملکی مثل بقیه صفات در زبان فرانسه با توجه به جنسیت و فرد یا جمع بودن اسمی که به آن نسبت داده شده اند تغییر می کنند. حالت جمع این صفات یا ضمایر برای هر دو جنسیت مشابه است.

موسسه گاما آموزشگاه برگزیده سال موسسه گاما شیراز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *