کمک آموزشی زبان انگلیسی

نمره دهی امتحان آیلتس + هر نمره آیلتس چه معنایی دارد

نمره دهی امتحان آیلتس بین 1 تا 9 است. این امتحان نمره مردودی ندارد. نمره اخذ شده میانگین تمام نمراتی کسب شده در هر چهار مهارت است، که آن ها نیز هر یک به نوبه خود بین 1 تا 9 نمره گذاری می شوند.

نمره آیلتس چه طور حساب می شود

نمره آیلتس همیشه باید کاملا گرد باشد. بنابراین داشتن نمره ای مانند 7.5 امکان پذیر است ولی هرگز شاهد نمره ای به مانند 7.25 نخواهید بود. حتی اگر میانگین نمرات گرد نباشد، با بالا یا پایین کردن میانگین نهایی رند خواهد شد. اگر نمره کسب شده درصدی کمتر از نیم نمره داشته باشد نمره به سمت پایین رند می شود. مثلا اگر نمره 6.232  باشد نمره به عنوان 6 ثبت خواهد شد. برعکس این ماجرا نیز صادق است. اگر مقدار رند نشده بیشتر از نیم باشد به سمت بالا گرد خواهد شد. پس نمره 7.786 به عنوان 8 در نظر گرفته می شود.

برای درک بیشتر به جدول زیر که به عنوان نمونه قرار گرفته دقت کنید.

8

Listening

8.5

Reading

6.5

Writing

6

Speaking

7.25

Average

7

Overall score

نمره دهی بخش listening امتحان آیلتس

در بخش listening چهل ساعت وجود دارد که برای هر جواب صحیح به شخص یک امتیاز تعلق می گیرد. سپس بر اساس تعداد جواب های صحیح ارائه شده نمره ای به شخص تعلق می گیرد.

جدول زیر نشان دهنده آن است که برای هر تعداد جواب صحیح شخص آزمون دهنده چه نمره ای در این مهارت کسب می کند.

نمره اخذ شده

تعداد جواب های صحیح

9

39 – 40

8.5

37 – 38

8

35 – 36

7.5

32 – 34

7

30 – 31

6.5

26 – 29

6

23 – 25

5.5

18 – 22

5

16 – 17

4.5

13 – 15

4

11 – 12

نمره دهی بخش speaking امتحان آیلتس

بخش reading امتحان آیلتس نیز مانند بخش listening شامل چهل ساعت که برای هر تعداد جواب صحیح نمره ای به متقاضی تعلق می گیرد. فقط نحوه نمره دهی به این بخش در آزمون های آکادمیک و جنرال با یک دیگر متفاوت است.

جدول زیر نشان می دهد که برای هر تعداد جواب صحیح در آزمون آکادمیک متقاضی چه نمره ای کسب می کند:

نمره کسب شده

تعداد جواب های صحیح

9

39 – 40

8.5

37 – 38

8

35 – 36

7.5

33 – 34

7

30 – 32

6.5

27 – 29

6

23 – 26

5.5

19 – 22

5

15 – 18

4.5

13 – 14

4

10 – 12

3.5

8 – 9

3

6 – 7

2.5

4 – 5

جدول زیر نشان می دهد که برای هر تعداد جواب صحیح در آزمون جنرال متقاضی چه نمره ای کسب می کند:

نمره کسب شده

تعداد جواب های صحیح

9

40

8.5

39

8

37 – 38

7.5

36

7

34 – 35

6.5

32 – 33

6

30 – 31

5.5

27 – 29

5

23 – 26

4.5

19 – 22

4

15 – 18

3.5

12 – 14

3

9 – 11

2.5

6 – 8

نمره دهی بخش speaking امتحان آیلتس

بخش speaking آیلتس به شکل یک مصاحبه حضوری است. شخص مصاحبه کننده بر اساس چهار معیار اصلی نمره ای بین 1 تا 9 به متقاضی می دهد.

این چهار معیار شامل موارد زیر هستند و نمره ای که به هر یک از آن ها تعلق می گیرد کاملا مساوی است:

  • Fluency and coherence (روان بودن و انسجام)
  • Lexical resource (دانش واژگان)
  • Grammatical range and accuracy (رنج قواعد استفاده شده و استفاده صحیح از آن ها)
  • Pronunciation (تلفظ)

نمره دهی بخش writing امتحان آیلتس

بخش writing امتحان آیلتس نیز بر اساس چهار معیار اصلی سنجیده می شود. به هر کدام از چهار معیار امتیازی یکسان تعلق می گیرد.

این چهار معیار شامل موارد زیر هستند:

  • Task Achievement (for Task 1) & Task Response (for Task 2)
  • Coherence and Cohesion
  • Lexical Resource
  • Grammatical Range and Accuracy

هر نمره در امتحان آیلتس چه معنایی دارد

هر نمره ای که در امتحان آیلتس کسب می کند نمایانگر آن است که میزان توانایی شما در استفاده از زبان انگلیسی در چه وضعیتی است.

در پایین مشاهده می کنید که هر نمره چه معنایی دارد:

نمره 9: شخصی که به طور کامل در زبان انگلیسی متخصص است. به این معنی که شیوه مناسب استفاده از زبان را می داند، کاملا در استفاده از زبان روان و دقیق است و به خوبی همه جوانب زبان را درک می کند.

نمره 8: شخصی که در استفاده از زبان در سطح خیلی بالایی قرار دارد. به این معنی که به خوبی از زبان استفاده می کند، با این وجود در موارد کمی در انتخاب انتخاب های مناسب دچار مشکل می شود و ممکن است نتواند بعضی از موارد را درک کند و دچار سوء تفاهم شود. علارغم این قادر به شکل دهی استدلال های قوی در زبان است.

نمره 7: شخصی در سطح خوبی از زبان انگلیسی قرار دارد. به این معنی که با وجود اینکه به شکل خوبی از زبان استفاده می کند گاهی اوقات اشتباهاتی از او سر می زند. در عین حال می تواند به شکل نسبی شکل های پیچیده زبان را درک کند.

نمره 6: شخصی که در استفاده از زبان توانمند است. به این معنی که شخص به شکل کارآمدی قادر به استفاده از زبان است که دارای اشتباهات متعددی است. به شکل نسبی از عهده درک کردن شکل پیچیده زبان بر می آید. به خصوص اگر از قبل با موضوع مورد نظر آشنایی داشته باشد.

نمره 5: شخصی که در سطح متوسط قرار دارد. به این معنی که به شکل محدودی زبان را درک می کند ولی در استفاده از زبان دچار اشتباهات زیادی می شود. از عهده ارتباط گرفتن در موقعیت های ساده بر می آید.

نمره 4: شخصی در سطح خیلی پایین از استفاده از زبان قرار دارد. توانایی شخص در استفاده از زبان به شدت کم است و محدود به مواردی است که با آن ها آشنایی دارد. به وفور اشتباه می کند و نمی تواند شکل پیچیده زبان را درک کند.

نمره 3: شخصی که در سطح خیلی محدودی در استفاده از زبان قرار دارد. به این معنی که به سختی قادر به تولید موارد مفهومی در زبان است و فقط ایده های کلی مفهوم ها را آن هم فقط در موقعیت هایی که با آن ها آشنایی دارد درک می کند.

نمره 2: شخصی که قادر به استفاده از زبان نیست. این شخص فقط با کلمه های جداگانه سعی به انتقال مفهوم مورد نظر خود دارد. همچنین درک زبان انگلیسی به شدت برای او دشوار و عملا غیرممکن است.

نمره 1: شخصی که اصلا با زبان آشنایی ندارد و فقط شاید در سطح محدودی با کلمات انگلیسی آشنایی داشته باشد.

1/5 - (1 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *