کمک آموزشی زبان انگلیسی

آزمون PTE برای سنجش سطح زبان انگلیسی + تفاوت آزمون جنرال و آکادمیک

یکی از آزمون های استاندارد سنجش سطح زبان انگلیسی افراد غیر انگلیسی زبان آزمون PTE یا همان the Pearson Test of English است که توسط شرکت انتشاراتی و آموزشی بریتانیایی Pearson Inc. طراحی شده است. این آزمون از سال 2009 در سطح جهان برگزار می شود.

به این دلیل که هدف آزمون PTE سنجیدن توانایی زبان آموزان در موقعیت های مختلف مشابه با زندگی واقعی است، بر روی لهجه یا نوع خاصی از زبان انگلیسی تمرکز نمی کند. بنابراین ممکن است در فایل های صوتی امتحان با لهجه های بریتانیایی، آمریکایی، استرالیایی و حتی لهجه افرادی که انگلیسی زبان مادری آن ها نیست، مواجه شد.

انواع آزمون های PTE

آزمون PTE مانند آزمون IELTS دارای دو نوع Academic و General است.

شرکت در آزمون Academic در تمام روزهای سال امکان پذیر است ولی دسترسی به آزمون General محدودتر می باشد. فقط سه بار در سال می توان در آزمون General شرکت کرد.

امتحان جنرال آزمون PTE

آزمون General به دو بخش اصلی شفاهی(spoken test)  و کتبی (written test)  تقسیم بندی شده است که در دو نوبت مختلف انجام می شوند. بخش شفاهی که برای سنجیدن توانایی صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن فرد در موقعیت های واقعی است دو هفته قبل از امتحان کتبی برگزار می شود. در بخش کتبی سه مهارت دیگر یعنی خواندن، نوشتن و گوش دادن مورد آزمایش قرار می گیرند.

گفتنی است که آزمون General در شش سطح مختلف مطابق آنچه توسط استاندارد CEFR (the Common European Framework of Reference) تعریف شده است، برگزار می شود. یعنی زبان آموزان می توانند با توجه به دانش زبانی خود یکی از این شش سطح را انتخاب کنند.

در جدول زیر می توانید هر آنچه که هر شش سطح آزمون General  سعی در ارزیابی آن را دارد مشاهده کنید.

description Level
این سطح مناسب زبان آموزان سطح ابتدایی زبان انگلیسی است. در این آزمون بیشتر بر روی توانایی های بقای متقاضیان تمرکز می شود. به این معنی که تا چه حد می توانند از عهده انتقال مفهوم خود در میان انگلیسی زبان ها بر بیایند. Foundation Level – A1
این سطح نیز مناسب متقاضیان سطح ابتدایی زبان است ولی موضوعات متنوع تری را در بر می گیرد. Level 1
این سطح مناسب افرادی با دانش متوسط انگلیسی است که از این زبان بیشتر برای ارتباط های عادی روزمره استفاده می کنند. Level 2
این سطح شباهت زیادی با level 2 دارد ولی درجه سختی آن کمی بالاتر است. Level 3
این سطح مناسب متقاضیانی است که تصمیم دارند در مقاطع تحصیلی بالا به زبان انگلیسی درس بخوانند و بنابراین باید بفهمند که تا چه اندازه از عهده درک زبان آکادمیک انگلیسی بر می آیند و تا چه اندازه در محیط های اجتماعی و حرفه ای به شکل کارآمدی از زبان استفاده کنند. Level 4
این سطح مناسب افرادی است که قصد ادامه تحصیل در کشورهای انگلیسی زبان را دارند. Level 5

گفتنی است که اعتبار آزمون جنرال PTE همیشگی است و تاریخ انقضا ندارد.

شکل امتحان آکادمیک PTE

آزمون آکادمیک PTE یک امتحان کاملا کامپیوتری (computer based)  است که برای شرکت در آن یک سیستم کامپیوتری و هدست در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

این آزمون نزدیک به سه ساعت طول می کشد و از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

  • صحبت کردن و نوشتن همزمان با یک دیگر
  • گوش دادن
  • خواندن

در جدول پایین می توانید به شکل کامل تقسیم بندی بخش های مختلف آزمون آکادمیک PTE را مشاهده کنید.

Task Duration Section

Personal introduction

Repeat sentence

Read aloud

Re-tell lecture

Describe image

Summarize written text

Answer short question

Essay (20 mins)

77-93 Minutes Speaking & Writing

Reading & writing: Fill in the blanks

Reading: Fill in the blanks

Multiple-choice, choose multiple answers

Multiple-choice, choose single answer

Re-order paragraphs

32-40 Minutes Reading

Summarize spoken text

Fill in the blanks

Multiple-choice, choose single answers

Multiple-choice, choose multiple answers

Select missing word

Highlight correct summary

Highlight incorrect words

Write from dictation

45-57 Minutes Listening

میان دو بخش گوش دادن و خواندن یک زمان استراحت اختیاری ده دقیقه ای برای شرکت کنندگان قرار گرفته است.

بخش های مختلف Speaking and Writing در آزمون آکادمیک

Personal introduction:

در بخش آغازین متقاضیان باید به شکل مختصر درباره خود صحبت کنند. به طور کلی 25 ثانیه فرصت فکر کردن و 35 ثانیه فرصت حرف زدن به آن ها داده می شود. این بخش دارای هیچ امتیازی نیست و صرفا با هدف آشنا کردن متقاضی با شرایط کلی آزمون است.

Read aloud:

یک متن 60 لغتی روی صفحه نمایشگر نمایان می شود و متقاضی موظف است که آن را با صدای بلند بخواند. متقاضی فقط یک بار شانس خواندن متن را دارد.

Repeat a sentence:

فایل صوتی یک جمله برای متقاضی پخش می شود و او موظف است که به شکل واضح و دقیق آن را تکرار کند.

Re-tell a lecture:

در این بخش یا متن یک سخنرانی رو نمایشگر ظاهر می شود یا اینکه فایل صوتی آن برای متقاضی پخش می شود. سپس او باید درک خود از این سخنرانی را با صدای بلند بیان کند.

Describe an image:

یک تصویر برای متقاضی نمایش داده می شود. او باید بعد از 25 ثانیه در طول 45 دقیقه این تصویر را توصیف کند.

Answer short questions:

متقاضی باید به سوالات در حد یک یا چند لغت پاسخ دهد.

Summarise Written Text:

متقاضی باید بعد از خواندن متنی 300 کلمه ای آن را در یک جمله خلاصه نویسی کند.

Essay:

متقاضی باید انشایی موضوع محور در حد 250 لغت بنویسد. برای نوشتن این انشا 20 دقیقه در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

بخش های مختلف Reading در آزمون آکادمیک

Fill in the Blanks:

این بخش دارای دو قسمت اصلی است.

در قسمت اول باید جاهای خالی یکسری از جملات را کامل کرد.

در قسمت دوم یک متن 80 کلمه ای ظاهر می شود که باید جاهای خالی آن را با ترکیب کردن کلماتی که ظاهر می شوند کامل کرد.

Multiple Choices, Multiple Answers:

یک متن روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. متقاضی باید بر اساس این متن به یکسری سوال چند گزینه ای جواب دهد. در این بخش هر سوال ممکن است چند جواب صحیح داشته باشد.

Re-order Paragraphs:

مجموعه ای از کلمات در هم ریخته روی نمایشگر نمایان می شوند که متقاضی باید با در کنار هم قرار دادن آن ها جمله های صحیح بسازد.

Multiples Choices, Single Answer:

یک متن طولانی تقریبا 250 کلمه ای در اختیار متقاضی قرار می گیرد. او موظف است که بعد از خواندن این متن به سوالات چند گزینه ای جواب دهید. در این بخش هر سوال فقط یک جواب صحیح دارد.

Reading and Writing Fill in the Blanks:

باید با استفاده از لغاتی که در اختیار متقاضی قرار می گیرد متن پیش روی خود را کامل کند.

بخش های مختلف Listening در آزمون آکادمیک

Summarize Spoken Test:

یک فایل صوتی برای متقاضی پخش می شود که او باید بعد از شنیدن یک خلاصه 50 الی 70 لغتی از آن را بنویسد. مدت زمان این بخش 10 دقیقه است.

Multiple Choice, Multiple Answer:

براساس یک فایل صوتی کوتاه سوالات چند گزینه ای ظاهر می شوند که متقاضی باید به آن ها جواب دهد. برای هر سوال ممکن بیشتر از یک جواب صحیح وجود دارد.

Fill in the Blanks:

در این بخش هم یک فایل صوتی پخش می شود و هم متن نوشتاری آن با جاهای خالی متعدد روی صفحه نمایان می شود. متقاضی باید جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کند. در این بخش یادداشت برداری امکان پذیر است.

Highlight the Correct Summary:

در کنار نمایش چند خلاصه موجود یک فایل صوتی برای متقاضی پخش می شود. او باید تصمیم بگیرد کدام خلاصه بهتر منظور فایل صوتی را منتقل می کند.

Multiple Choice, Single Answer:

سوالات چند گزینه ای بر اساس یک فایل صوتی ظاهر می شوند که متقاضی باید به آن ها جواب صحیح بدهد. هر سوال فقط یک جواب صحیح دارد.

Select the Missing Word:

یکسری از کلمات در فایل صوتی که در این بخش می شود جا افتاده اند. متقاضی باید از میان کلماتی که روی صفحه هستند بهترین گزینه ها را برای این بخش های جا افتاده انتخاب کند.

Highlight the Incorrect Word:

متن فایل صوتی تمرین قبلی روی نمایشگر ظاهر می شود. متقاضی باید تصمیم بگیرد که کدام یک از لغت های متن اشتباه هستند.

Write From Dictation:

فایل ضبط شده جمله های کوتاه برای متقاضی پخش می شود. او موظف است که این جملات را به شکل دقیق بنویسد.

1/5 - (1 امتیاز)
موسسه گاما شیراز

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *