آموزش زبان انگلیسی رایگان صفر تا صد [گام به گام]

جمله واره های قیدی در انگلیسی: رابطه های زمانی درون جمله ها

adverb clauses to show time relationships

 

نقش اصلی جمله واره های قیدی در زبان انگلیسی برقراری ارتباط بین دو ایده مختلف درون یک جمله است. آن ها می توانند بین دو ایده مختلف رابطه زمانی، علت و معلولی، تضادی و شرطی برقرار سازند. پیش از این در مقاله های متعددی به وفور به معرفی انواع کلمات و عباراتی پرداخته ایم که شرایط را برای برقراری رابطه های علت و معلولی، تضادی و شرطی فراهم می آورد. در لیستی که در پایین مهیا شده می توانید لیست کاملی از این مقاله ها را مشاهده کنید.

آزمون تعیین سطح گاما

کاربردهای unless در زبان انگلیسی

تفاوت های because و because of

کاربردهای even if در زبان انگلیسی

تفاوت های بین only if و if only

کاربردهای despite و in spite of

کاربردهای in case و in case of

کاربردهای even though و although

تفاوت های while و when در زبان انگلیسی

کاربردهای if so و if not در زبان انگلیسی

گرامر جملات علت و معلولی در زبان انگلیسی

به عنوان حسن ختامی بر مبحث انواع جمله واره های قیدی در این مقاله به معرفی انواعی از آن ها می پردازیم که به ساخت رابطه های زمانی کمک می کنند. در این میان تمام کلمه هایی را که بدین منظور یاری رسان ما نیز هستند، معرفی می کنیم.

نکته ای که درباره جمله واره های قیدی زمان باید بدانید این است که فارغ از اینکه کلمه های زمانی مورد  استفاده چه باشند، همواره باید در این جمله واره ها باید از زمان ساده شامل گذشته ساده و حال ساده استفاده کرد. یعنی حتی اگر جمله به زمان آینده اشاره داشته باشد نیز حتما باید از زمان ساده استفاده کرد.

شماره یک: جمله واره های قیدی زمان after و before

در زبان انگیسی after به معنای بعد و before  به معنای قبل می باشد.

He came to meet me before he left.

قبل از اینکه برود به دیدنم آمد.

She’ll look for a job after she graduates.

بعد از اینکه فارغ التحصیل شود دنبال کار می گردد.

کلمه های after و before  به کرات در اصطلاحات زیر مورد استفاده قرار می گیرند.

shortly before

درست قبل از اینکه

shortly after

درست بعد از اینکه

a little while before

کمی قبل از اینکه

a little while after

کمی بعد از اینکه

not long before

نه خیلی قبل از اینکه

not long after

نه خیلی بعد از اینکه

soon after

خیلی زود بعد از اینکه

 

شماره دو: when

در زبان انگلیسی when به معنای “وقتی که” است.

When I got there, she had already left.

وقتی رسیدم او رفته بود.

When I see him again, I’ll talk to him about this.

وقتی دوباره ببینمش درباره این باهاش صحبت می کنم.

When he arrived, I was making lunch.

وقتی رسید داشتم نهار درست می کردم.

My phone dropped out of my hand when I bumped into him.

وقتی به او برخورد کردم، تلفنم از دستم افتاد.

شماره سه: as و while

در زبان انگلیسی while و as به معنای “در حین اینکه” هستند.

While I was studying, he called to tell me the news.

As I was studying, he called to tell me the news.

وقتی داشتم درس می خواندم زنگ زد تا خبر را بهم بدهد.

شماره چهار: by the time

در زبان انگلیسی by the time به معنی “زمانی که” می باشد ولی نوع استفاده اش با when تفاوت های اساسی دارد. تفاوتش در این است که by the time انتقال دهنده این معنی است که اتفاقی قبل از دیگری رخ داده است. رخداد نوشته شده در جمله واره by the time همانی است که در مرحله دوم بعد از دیگری اتفاق می افتد. بنابراین رایج است که در جمله واره اصلی از زمان گذشته کامل یا آینده کامل استفاده کرد که بتوان مفهوم زودتر اتفاق افتادن یکی را نشان داد.

By the time I got home, my mum had already made dinner.

وقتی به خانه رسیدم مادرم از قبل شام درست کرده بود.

By the time I get home, my mum will have already made dinner.

وقتی به خانه برسم مادرم از قبل شام درست کرده است.

برای نشان دادن رخدادی که در زمان حال زندگی فردی مکررا اتفاق می افتد، می توان در جمله واره اصلی از حال کامل استفاده کرد.

By the time I get home, my mum has made dinner.

وقتی به خانه می رسم مادرم شام را مهیا کرده است.

شماره پنج: ever since و since

هر دو کلمه since و ever since به معنای “از آن زمان به بعد” هستند. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که ever since شکل قوی تری از since است و می تواند گزینه بهتری برای مواردی باشد که برای زمان طولانی در جریان داشته اند. همواره باید در جمله واره اصلی از زمان حال کامل استفاده کرد.

I’ve known him ever since I was a child.

از زمانی که بچه بوده ام او را می شناسم.

I haven’t seen him since last night.

از دیشب او را ندیده ام.

شماره شش: until و till

در زبان انگلیسی till و until  به معنای “تا زمانی که” است. تنها تفاوت بین آن ها در این است که till در گفت و گوه های محاوره ای روزمره بیشتر استفاده می شود.

We stayed awake until he got back home.

تا وقتی به خانه برگردد بیدار ماندیم.

I’ll wait for you till 7.

تا ساعت هفت منتظرت می مانم.

شماره هفت: as soon as  و once

هر دو as soon as و once به معنای “به محض اینکه” هستند. تفاوت آن ها در این است که as soon as  فوریت بیشتری را القا می دهد؛ به این معنی که چیزی بدون وقفه ای بعد از چیز دیگری اتفاق می افتد. اما زمانی که از once استفاده می کنیم که فوریت کمتری در کار باشد.

I’ll let you know once I find a place to stay.

به محض اینکه جایی برای ماندن پیدا کنم بهتان خبر می دهم.

We will leave as soon as it stops raining.

به محض اینکه باران بند بیاید می رویم.

شماره هشت: whenever و every time

هر دو whenever و every time به معنای “هر زمانی که” هستند. تفاوت معنایی خاصی میان آن ها وجود ندارد.

Every time I visit my grandma, she makes me delicious meals.

هر وقت به دیدن مادربزرگم می روم، برایم غذاهای خوشمزه درست می کند.

Whenever I see him, I say hello.

هر وقت او را می بینم، سلام می کنم.

شماره نه: time + اعداد ترتیبی + the

می توان با استفاده از فرمول time + اعداد ترتیبی + the ساختاری ایجاد کرد که به اینکه فعالیتی برای چندمین دفعه در حال انجام است، اشاره می کند.

The last time I saw him, he looked overwhelmed.

آخرین باری که او را دیدم آشفته به نظر می آمد.

It’s the second time I see you.

دومین بار است که تو را می بینم.

Make sure to bring your book the next time you attend this class.

حواستان باشد که دفعه دیگری که به این کلاس می آیید کتابتان را بیاورید.

The first time we met, he offered me a job.

اولین باری که یک دیگر را دیدیم به من یک شغل پیشنهاد کرد.

شما می توانید سایر مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی گام به گام از مبتدی را به صورت رایگان مطالعه کنید.

آموزشگاههای برتر زبان انگلیسی :

 بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی آدرس ، تلفن ☎️ و لیست دوره ها

لیست 5 آموزشگاه برتر آیلتس (IELTS) در تهران سال 1400 ✔️ + آدرس و ☎️

لیست 3 آموزشگاه برتر آیلتس (IELTS) در اصفهان سال 1400 👌 + آدرس و ☎️

لیست 3 آموزشگاه برتر آیلتس (IELTS) در شیراز سال 1400✔️ + آدرس و ☎️

لیست 3 آموزشگاه برتر آیلتس (IELTS) در یزد سال 1400✔️ + آدرس و ☎️

 

 

لطفا امتیاز بدید
موسسه گاما

مژده آتش آب پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقه مند به هر چیزی که مرتبط با دنیای زبان انگلیسی باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
کارشناسان ثبت نام زبان
×